Een maquette gemaakt tijdens de charettes over het cultuurkwartier. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Een maquette gemaakt tijdens de charettes over het cultuurkwartier. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Cultuurkwartier heet voortaan WoooW

Algemeen

Nieuwe aanpak met enthousiasme ontvangen

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Een groen hart, woningen er omheen een cultuurcentrum aan het Weurden: het lijkt op het cultuurkwartier, maar het heet voortaan WoooW. Het betekent Winterswijk ontdekt, ontplooit en ontmoet. Het is ook een kreet die geuit wordt om enthousiasme uit te drukken. Andries Geensen van We love the City, die de nieuwe opzet voor het gebied tussen Weurden, Dingstraat, Roelvinkstraat en Spoorstraat presenteerde was in ieder geval enthousiast.

Het advies van de charettes
Geensen presenteerde tijdens het Politiek Forum van donderdag 16 september een plan voor het gebied gebaseerd op de inbreng tijdens de charettes van 7, 8 en 9 juli. “Het is het advies van de deelnemers van de charettes aan de gemeenteraad.” Dat advies werd door de gemeenteraadsfracties eveneens met enthousiasme ontvangen. Er kwamen wel enige kanttekeningen, vooral van het CDA en Voor Winterswijk. Tom van Beek zag toch nog steeds vooral een woonkwartier voor zich. “De cultuur kan ook op andere plekken.” Dat heeft hij vaker gezegd, maar Van Beek heeft niet de indruk dat serieus naar die andere mogelijkheden is gekeken.

Zonder cultuurmotor kan plan niet slagen
Het ontmoeten, ontdekken en ontplooien staat centraal in het plan. Het gebied moet een plek zijn waar mensen van jong tot oud elkaar ontmoeten. Die ontmoeting vindt plaats in wat de cultuurmotor van het plan wordt genoemd. “Winterswijk heeft behoefte aan een nieuw en open gebouw vol kunst, historie, literatuur, architectuur, muziek, creativiteit, verbinding, ontmoeting, inspiratie, natuur en omgeving.” Zonder die cultuurmotor kan het plan niet slagen. Een woonwijk zonder levendigheid en activiteiten heeft geen toegevoegde waarde voor het winkelcentrum. WoooW kan dat wel hebben, een cultuurcentrum met aangrenzend een groen park “De keuze voor het nieuwe gebouw was bijna unaniem”, zegt Geenzen. Er is nog wel gekeken of een deel van het huidige Boogie Woogie gehandhaafd kon worden. Gedacht werd aan de concertzaal, waar omheen een nieuw cultuurcentrum zou worden gebouwd. Maar dat was toch te veel een sta in de weg voor de woningbouwplannen in het gebied.

Opnieuw plan voor ondergronds parkeren
Over parkeren is veel gediscussieerd tijdens de charettes. Tussen Spoorstraat en Weurden liggen nu veel parkeerplaatsen. In een eerder plan werd aan ondergronds parkeren gedacht. Maar dit bleek te duur. Een aantal politieke partijen was daarna bereid om die parkeerplaatsen aangrenzend aan het gebied te realiseren, maar nu is er toch weer de wens om de parkeerplaatsen ergens tussen Weurden en Spoorstraat te realiseren. Dat betekent dat opnieuw naar een ondergrondse oplossing onder het groene hart van het gebied wordt gekeken. Geenzen erkende dat de ondergrondse oplossing duur zal zijn en dat daarvoor extra geld nodig zal zijn. “Niet alles is vanuit het plan te financieren.” Zo’n parkeergarage ligt het CDA nogal zwaar op de maag. De partij vindt dat het hele plan wel ergens ‘richting kostenneutraal moet komen.’ Het plan voor WoooW is dan ook zeker nog niet af. De raadsfracties vonden dat het plan verder mag worden uitgewerkt. Wethouder Henk Jan Tannemaat was daardoor een blij collegelid. “Ik ben verheugd over de positieve geluiden van alle partijen.” Er moet nog veel bekeken worden, maar hij beloofde dat er in december of januari een plan naar de gemeenteraad komt, waarover beslist kan worden.