Veel weerstand tegen Zonnepark in Miste

Algemeen

Weerstand tegen Zonnepark Miste

Omwonenden willen graag dat het park niet doorgaat

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – De weerstand tegen een zonnepark van ruim twee hectare op de hoek van de Misterweg en de Halteweg is niet verdwenen. Dat bleek tijdens de vierde informatiebijeenkomst over het plan van initiatiefnemer Henk de Roos. De omwonenden waren in grote getale naar Den Tappen gekomen, waar nu eindelijk een bijeenkomst kon worden georganiseerd waarbij iedereen in een zaaltje over het plan kon praten.

Vorig jaar al handtekeningenactie tegen het plan
Ruim een jaar geleden stemden burgemeester en wethouders in met een principeverzoek voor het zonneparkje. Dat betekende dat De Roos de plannen verder kon uitwerken, waarna er een definitief plan bij de gemeente kan worden ingediend. De omwonenden voelden zich overvallen door het besluit van B en W, maar het verzoek was volgens De Roos daarvoor al bij de omwonenden in de brievenbus gedaan. De omwonenden startten toen een handtekeningenactie tegen het plan. Die werden overhandigd aan wethouder Tineke Zomer die toen nog wethouder was. Aan dat overhandigen hebben de bewoners een slecht gevoel over gehouden. Zij kregen de indruk dat de gemeente niets met hun bezwaren wilde doen.

Nauwelijks bereidheid om inhoudelijk over plan te praten
Henk de Roos heeft de vierde bijeenkomst georganiseerd om te laten zien wat hij met de opmerkingen van omwonenden tot nu toe heeft gedaan. Ook wilde hij praten over de participatie van de omwonenden. Ook zij zouden als ze willen kunnen profiteren van wat het financiële rendement van het zonnepark is. Aan die participatie kwam hij niet toe. De omwonenden gebruikten de bijeenkomst vooral om hun ongenoegen over het plan van De Roos en het beleid van de gemeente te laten blijken. Dat beleid maakt kleine zonneparken als deze immers mogelijk. “Niemand wil dat plan hier.” “Als we hadden geweten dat dit plan doorgaat, hadden we de koop van ons huis nog eens overwogen.” “Ik ben hier niet gaan wonen om tegen zonnepanelen aan te kijken.”

Initiatiefnemer wil doorgaan met plan
De aanwezigen voerden naast hun opmerkingen vol ongenoegen ook allerlei argumenten aan waarom er geen zonnepark moest komen. De Roos liet zich bijstaan door deskundige, die een deel daarvan kon weerleggen of nuanceren. Duidelijk werd dat de omwonenden niet naar de bijeenkomst waren gekomen om te praten over de inhoud van het plan. Voor sommige aanwezigen zou dat betekenen dat dan lijkt of er wel met de omwonenden is te praten over het plan, terwijl ze er tegen zijn en blijven. Toch werd afgesproken dat er nog een volgende bijeenkomst komt om over onder andere de participatie te praten. Na afloop liet Henk de Roos weten dat hij verrast was door de hoge opkomst. Onder de indruk van alle weerstand leek hij niet. Met sommige opmerkingen kan hij ook niets. Er komt een goede landschappelijke inpassing en dat de kwaliteit van de grond minder zou worden is alleen zijn zorg, want hij bezit die zelf. Hij is overtuigd dat het zonnepark een goede bijdrage is aan de wens van niet alleen de gemeente om meer duurzame energie op te wekken. “Ik wil mijn bijdrage leveren.” Ook na een roerige avond is De Roos nog niet van plan met het initiatief voor het zonneparkje te stoppen.