Van links naar rechts: Wilma, Marlies en Joke. Foto: Verona Westera
Van links naar rechts: Wilma, Marlies en Joke. Foto: Verona Westera

Hospicegroep start weer met thuis waken

Algemeen

WINTERSWIJK - “De coronaperiode was ook voor ons een spannende tijd. Het hospice is voor een korte periode gesloten geweest, we hebben lang op halve bezetting gedraaid en moesten stoppen met thuis waken. Sinds kort kunnen we weer vier gasten opnemen en zijn we weer gestart met thuis waken.” Aan het woord is Marlies Hengeveld. Samen met Joke Verwey is zij vrijwilligerscoördinator bij Hospicegroep De Lelie. 

Door de redactie

In het hospice verblijven ongeneselijk zieke mensen in de laatste levensfase. Joke en Marlies zorgen ervoor dat er voldoende vrijwilligers in het hospice zijn om de gasten en de familie bij te staan. Daarnaast coördineren zij ook welke vrijwilligers beschikbaar zijn voor het thuis waken, wanneer iemand thuis wil sterven. “Omdat de meeste mensen gevaccineerd zijn zou het weer veilig moeten kunnen”, aldus de coördinatoren. “Onze vrijwilligers werken volgens de geldende maatregelen. Zij moeten wel het gevoel hebben dat hun veiligheid bij mensen thuis gegarandeerd is.”

“We hebben door corona meer dan een jaar geen vrijwilligers in kunnen zetten voor het waken bij mensen thuis”, vertelt Joke. “Het was moeilijk periode, maar we zijn er trots op hoe we alles hebben kunnen laten verlopen. Het hospice is in de meest hectische periode maar drie maanden dicht geweest”, legt Marlies uit. “We zitten natuurlijk met de zorg en veiligheid voor onze gasten, maar zeker ook met de veiligheid van onze vrijwilligers.” Het gebouw is in die periode dat het hospice gesloten was in gebruik geweest als quarantaine opvang voor De Lichtenvoorde.

De coördinatoren, bestuur en vrijwilligers van Hospicegroep De Lelie hebben zich ingezet om het hospice weer zo snel mogelijk open te kunnen doen. “Het was mooi om te zien dat de vrijwilligers zelf aan de slag gingen met bijvoorbeeld het aanleggen van een geschikte looproute door de tuin. Het pad is verbreed voor rollators. Velen hebben geholpen het gebouw zo in te richten dat we veilig open konden”, laat Joke trots weten.

Marlies en Joke werkten in de coronaperiode veel vanuit huis. “We hadden wel dagelijks contact. Niet alleen met elkaar, maar ook met het bestuur, waaronder een arts. We hebben nauwlettend alle persconferenties gevolgd. Verder hebben we veel contact gehad met een deskundige infectiepreventie van Marga Klompé. Zo zie je hoe belangrijk ook in deze situatie een goede samenwerking is”, aldus Joke. “We waren zo bezig met regelen en regels naleven, dat het leek of we een compleet andere baan hadden in die periode.”

De vrijwilligers werden een aantal keren per week via mail geïnformeerd. “Verder hebben we gezocht naar wat er wel kon, in plaats van wat er niet meer mocht”, voegt Marlies toe. “Toen de maatregelen het toelieten, opende het hospice haar deuren weer. Mede dankzij het vertrouwen en de inzet van onze fantastische vrijwilligers.”

Vrijwilliger Wilma Elsinghorst was blij toen het hospice weer gasten mocht ontvangen, maar ze vindt het nog fijner dat ook het thuiswaken weer van start is gegaan. “Ik heb in die periode veel gedacht aan mensen die soms alleen of in mensonterende situaties moesten sterven. Maar het is ook belangrijk om aan je eigen veiligheid en die van je eigen omgeving te denken. Ik heb tijdelijk geen vrijwilligerswerk gedaan, omdat ik bij mijn zieke moeder op bezoek wilde kunnen gaan.”
Wilma werkt ongeveer 6 jaar als vrijwilliger voor het hospice. “Het thuis waken vind ik het mooiste om te doen”, vertelt Wilma. “Als ik ‘s nachts bij iemand zit die stervende is, hebben we vaak mooie gesprekken. Dat ik dit werk mag doen is voor mij elke keer een geweldig cadeau.”
Wilma ging aan de slag als vrijwilliger nadat ze in Achterhoek Nieuws een oproep had gezien. “Een vriendin van me verloor zo’n 8 jaar geleden haar man. Op dat moment lag ik in bed met een gebroken rug en kon ik niets voor haar doen, of bij haar zijn. Dat voelde heel naar. Toen ik de oproep in de krant zag heb ik me aangemeld als vrijwilliger bij het hospice”, legt Wilma uit. Ze heeft geen achtergrond in de zorg, maar is enorm blij dat ze mensen mag steunen op een zeer persoonlijk moment. “Ik vind het bijzonder dat mensen mij toevertrouwen om hen hierin te ondersteunen of helpen. Ik haal er zo veel voldoening uit, het verrijkt mijn leven enorm.”

Tijdens de coronaperiode zijn mensen die normaal gesproken in het hospice terecht zouden komen, veelal opgenomen in verpleeghuizen of ‘coronahotels’. “We merken dat er wel net zo veel opnames zijn als voor corona, maar dat de opnameperiode korter is”, aldus Joke. “De familie heeft de mantelzorgtaken veel meer zelf over moeten nemen. Daar waren ook meer mogelijkheden voor door het thuiswerken”, voegt Marlies toe. 

“Gelukkig hebben we ook leuke dingen kunnen doen in de coronaperiode”, vertelt Joke. “Zo zijn Marlies en ik samen met een aantal bestuursleden het hele gebied door gesjeesd om alle 80 vrijwilligers in de Oost-Achterhoek twee keer een cadeautje te brengen. Zodat we toch een beetje contact hielden en onze waardering konden laten blijken.” 

Veel vrijwilligers hebben behoefte om elkaar weer eens te zien en omdat een gezamenlijke activiteit nu weer mag, gaat een groep meedoen aan de Landschapsloop (wandelen) op 1 en 2 oktober. “We zijn voor een groot deel afhankelijk van giften en sponsoracties. Dus iedereen die de hospicegroep een warm hart toedraagt kan de wandelaars sponsoren”, aldus Marlies.

Mensen die interesse hebben in vrijwilligerswerk bij het hospice kunnen contact opnemen met Joke of Marlies. Er worden vooral mensen gezocht voor het thuis waken. Zij krijgen een opleiding van een aantal weken. Ook na deze weken wordt er bijgeschoold. Ook mensen die van tuinieren houden mogen zich melden. Voor het onderhoud van de tuin om het gebouw is een aantal mensen met groene vingers nodig.


www.hospicegroepdelelie.nl