Paul ter Haar. Foto: PR
Paul ter Haar. Foto: PR

Paul ter Haar nieuwe directeur bij de VALA

ACHTERHOEK - Paul ter Haar (57) is per 1 september de nieuwe directeur bij de werkorganisatie Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA). Hij gaat deze volledig nieuwe functie invullen voor 32 uur per week.

"Het leuke aan deze functie vind ik dat ik mee mag helpen opbouwen. Met de mensen die er nu zijn, kunnen we de bestaande organisatie door ontwikkelen en een mooie organisatie opbouwen. Het is de bedoeling te zorgen voor kwaliteit en kostenverantwoord te werken en de vereniging te laten groeien. Groei in volume, zoals het aantal leden en activiteiten, maar ook in kwaliteit", zegt de nieuwe VALA-directeur.

Toekomstvisie
De nieuwe functie heeft ook politieke elementen, zoals ontwikkelingen in Brussel en de Nederlandse invulling daarvan bij rijk, provincies en gemeenten. Voor De VALA ligt het accent op de provincie Gelderland en de gemeenten in de Achterhoek. "VALA heeft een eigen plek in dit pallet. Het gaat niet alleen om het uitvoeren van regelingen voor landschapsbeheer. Ook de agrariërs moeten daarin een goede plek krijgen. Het bestuur en directie wil daarin als een twee eenheid optrekken. Ons streven is om de uitvoering van regelingen voor natuur en landschapsbeheer te blijven doen en te laten groeien en onze missie en visie invulling te geven. Ook in het nieuwe GLB willen we graag een rol spelen, want wij denken dat we dat kunnen, maar dat moet wel interessant zijn voor agrariërs. We willen niet alleen een controlerende rol, maar zeker ook een adviserende. In de toekomst wil de VALA zich verder richten op het bundelen van kennis en het creëren van een goede samenwerking. Zo gaan we bekijken wat we samen kunnen doen en of er slimme allianties zijn te maken", zegt Paul ter Haar.

Professionaliseringsslag
Paul ter Haar studeerde agrarische economie in Wageningen. Bij verschillende branche-organisaties en ondernemersverenigingen werkte hij met mkb’ers in de metaal. Bij deze organisaties deed hij ook veel aan belangenbehartiging. Paul ter Haar: "Ik ben een doener en sta graag met de voeten in de klei, maar ik ben geen vogelspotter en geen plantjeskenner." Vanwege het besluit van het bestuur van de VALA om de organisatie verder te professionaliseren en de toekomstige ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden, kwam ook de functie van directeur vacant.