Zwembad De Meene Ruurlo, één van de mogelijke locaties. Foto: Rob Stevens
Zwembad De Meene Ruurlo, één van de mogelijke locaties. Foto: Rob Stevens

Locatie ’t Rikkenhage voor sporthal, valt af

Locatie ’t Rikkenhage voor sporthal, valt af

RUURLO - Waar komt de nieuwe sporthal in Ruurlo te staan? Daar zal volgens wethouder Anjo Bosman vóór de verkiezingen in maart in ieder geval zeker geen duidelijkheid over komen. De nieuw aan te wijzen locatie heeft al het nodige stof doen opwaaien en veel tijd in beslag genomen. Inwoners zouden betrokken worden bij de keuze van de nieuwe locatie. Maar niet iedere inwoner van Ruurlo voelt zich even goed gehoord in het proces van besluitvorming. Intussen lijkt de locatie 't Rikkenhage nu definitief af te vallen. 

Door Rob Stevens 

Het bij de besluitvorming betrokken onderzoeksbureau ICS heeft een tussenrapportage opgesteld waarin ruimtelijke aspecten van de mogelijke locaties voor de nieuwe sporthal in kaart zijn gebracht. De eerste uitkomst van deze afweging is nu dat de nieuwe sporthal ruimtelijk niet inpasbaar is op de huidige locatie ’t Rikkenhage aan de Furstenauerstraat.
Deze locatie vat dus definitief af. Blijven over: locatie VV Ruurlo, locatie Nieuwe Weg en locatie Zwembad De Meene. De inwoners van Ruurlo zijn nu weer aan de beurt. Zij kunnen, ná de raadsvergadering hierover op 1 februari, op de website van gemeente Berkelland hun mening geven over de overgebleven locaties. Daarbij kunnen ze hun oordeel geven over de ruimtelijke inpassingsmogelijkheden van elke locatie en tenslotte een voorkeursvolgorde aangeven tussen de drie overgebleven opties. Deze inbreng zal meegenomen worden in het verdere proces van besluitvorming. De informatiebijeenkomst waarover eerder is gerept, vervalt. Het onderzoeksbureau werkt de investering- en exploitatieoverzichten nog verder uit.
Maar het is al wel duidelijk dat voor alle locaties de kosten aanzienlijk hoger uit zullen pakken dan aanvankelijk was gepland. Dat komt onder meer door de gestegen bouwkosten en de extra hoge eisen die worden gesteld aan de duurzaamheid van het gebouw. Er wordt gekeken waar besparingen mogelijk zijn.

Inwoners van Ruurlo hebben op de gemeentelijke website na de raadsvergadering van 1 februari drie weken de tijd om digitaal in het reactie-formulier hun afweging en keus duidelijk te maken.