Deze winter behaalden al tientallen scholieren schaatsdiploma's via SFB. Foto: PR
Deze winter behaalden al tientallen scholieren schaatsdiploma's via SFB. Foto: PR

Sport Federatie Berkelland zoekt bestuursleden

Sport Federatie Berkelland zoekt bestuursleden

BERKELLAND - De Sport Federatie Berkelland is een stichting opgericht in 2007 door de vier lokale sportfederaties uit Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo. De SFB wordt geleid door een bestuur dat verantwoording aflegt aan de aangesloten sportverenigingen die lid zijn van de SFB. 

Het bestuur heeft dagelijkse verantwoordelijkheid gedelegeerd aan het beroepsteam dat in heel Berkelland werkzaam is. Het team bestaand uit een teamleider, elf buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen en een administratieve kracht. Alle communicatie en dagelijkse uitvoering verloopt via het beroepsteam.

Bestuurlijke kracht
Dat de sportdeelname in Berkelland hoger ligt dan het landelijk gemiddelde is natuurlijk mooi en dat willen de SFB graag zo houden. Hiervoor is ook bestuurlijke kracht nodig. Sporten is belangrijk voor de gehele maatschappij. Mensen die sporten voelen zich fysiek vaak beter en zijn minder vaak ziek. Sport is sociaal, men ontmoet er anderen en sport heeft invloed op fitheid en gezondheid. Vanwege de positieve effecten is het van belang dat deelname aan sport in Berkelland gestimuleerd blijft worden.

Graag ziet de SFB het bestuur uitgebreid worden. Hoe mooi is het om als vrijwilliger kennis, kunde en ervaring aan te wenden om de sport in Berkelland op bestuurlijk vlak te versterken. Voor nu, maar ook voor behoud in de toekomst. Op gezette tijden zijn er bestuursvergaderingen, wordt ambtelijk overleg gevoerd met de gemeente en is een voor- en najaarsvergadering voor alle aangesloten sportverenigingen. 

Wie het mooi lijkt om iets te kunnen bijdragen aan de sport in Berkelland door de SFB bestuurlijk te komen versterken, kan een e-mail naar info@sportfederatieberkelland.nl of bellen naar 0545-476727 voor meer informatie.