Leerlingen van De Hofmaat naar buiten voor de Nationale Tuinvogeltelling. Foto: Sonja Grooters
Leerlingen van De Hofmaat naar buiten voor de Nationale Tuinvogeltelling. Foto: Sonja Grooters

Pimpelmees met blauwe pet,
aalscholver en 'fietspomp' gespot

BERKELLAND -  De nationale Tuinvogeltelling van afgelopen weekend leverde in de kop van het 'klassement' weer de 'usual suspects' op. De top-5 bestond zowel in de tellingen op de schoolpleinen - waar ook weer driftig werd geteld - als in de algemene landelijke telling uit huismus, koolmees, pimpelmees, merel en vink. De leerlingen van Obs De Hofmaat deden ook mee. Zij hadden eerst geleerd hoe ze de vogels konden herkennen, zoals 'die met de zwarte kop, die klinkt als een fietspomp, dat is de koolmees! En die met dat blauwe petje, een pimpel!' En ze zagen ook nog een aalscholver.

Zie ook pagina 8

Leerlingen van De Hofmaat naar buiten voor de Nationale Tuinvogeltelling. Foto: Sonja Grooters

De voorbereidingen op obs De Hofmaat voor de Nationale Tuinvogeltelling. Foto: Sonja Grooters
De voorbereidingen voor de Nationale Tuinvogeltelling, georganiseerd door Vogelbescherming Nederland. Foto: Sonja Grooters
De voorbereidingen voor de Nationale Tuinvogeltelling, georganiseerd door Vogelbescherming Nederland. Foto: Sonja Grooters