Eibergen Onderneemt wil met fonds dorp leefbaar houden

EIBERGEN - Eibergen Onderneemt wil inspirerend, stimulerend, inclusief, duurzaam en verbindend naar de samenleving zijn. De maatschappelijk ondernemers verenigen zich in het platform Eibergen beweegt. Men gaat samen aan de slag om het dorp (meer) leefbaar te houden op het gebied van ondernemen, werken, onderwijs, sport, cultuur en recreatie. Naar aanleiding van dit onderdeel van de doelstelling heeft de ondernemersvereniging Eibergen onderneemt een MVO-fonds (maatschappelijk verantwoord ondernemen) in het leven geroepen. Jaarlijks wordt een percentage van haar budget beschikbaar gesteld voor dit fonds.

Aanvragen moeten aan een aantal voorwaarden volden. Ze hebben betrekking op instandhouding of verbetering van de leefbaarheid in Eibergen. Activiteiten, festiviteiten en evenementen worden niet in behandeling genomen. Zaken met een permanent karakter worden door het bestuur van Eibergen onderneemt beoordeeld en al dan niet gehonoreerd, afhandeling binnen acht weken. De aanvragen worden gehonoreerd met minimaal 150 euro en maximaal 750 euro en worden behandeld volgens de principes 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt en op=op'. Aanvragen kunnen worden ingediend door inwoners, ondernemers, stichtingen of verenigingen die gevestigd zijn in Eibergen en worden gemaild naar eibergenonderneemt@ineibergen.nl.