Mantelzorgcursus Berkelland start

Mantelzorgcursus Berkelland start

BERKELLAND - Mantelzorg komt steeds meer voor. Wat vaak onderbelicht is, is dat het altijd doorgaat. En als je jezelf te veel uit het oog verliest, dan zeggen cursisten ‘ik ben mezelf helemaal kwijtgeraakt’ of ‘ik doe helemaal niets meer voor mezelf’. Op dit punt wordt het steeds lastiger om je batterij weer op te laden. Overbelasting ligt op de loer. In de cursus De Kunst van het Zorgen en Loslaten voor mantelzorgers wordt stilgestaan bij de behoeftes van mantelzorgers. Ze worden uitgedaagd om hun eigen patronen in zorg en loslaten eens te bekijken. Je herontdekt als mantelzorger je eigen krachten en leert hoe je ze kan inzetten om je wensen te realiseren. Ook leer je hoe je brein invloed uitoefent op je handelen. "In de training staan we vooral stil bij jou als persoon, bij wat jij nodig hebt om te kunnen zorgen voor jezelf en voor de ander", aldus trainer Ineke Tieltjes.

Er zijn in de cursus die op 9 mei start nog twee plaatsen beschikbaar. De cursus beslaat 7½ dagdelen verspreid over vijf maanden. De bijeenkomsten zijn op maandag en worden gegeven bij IVT Ontwikkeling, Hoonteweg 1a in Neede. Past deze periode niet, dan kan men zich ook opgeven voor de cursus in het najaar. Opgeven kan via info@mantelzorgenloslaten.nl. Voor vragen kan men contact opnemen met Debbie van IVT Ontwikkeling, telefoon 0545- 478346.


mantelzorgloslaten.nl