De deelnemers van de Achterhoekse Unieke Spelen doen graag enthousiast mee. Foto: PR
De deelnemers van de Achterhoekse Unieke Spelen doen graag enthousiast mee. Foto: PR

Doe mee met de Achterhoekse Unieke Spelen

Sporten met beperking; ieder op eigen niveau

Door Barbara Pavinati

ACHTERHOEK - Sporten zorgt voor plezier en ontspanning en is voor iedereen goed. De Achterhoekse Unieke Spelen worden georganiseerd om ook mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking dit genot te geven en in beweging te krijgen. Dit jaar vinden de Unieke Spelen voor de tweede keer plaats en wel op zaterdag 21 mei in de Hamalandhal in Lichtenvoorde. Plaatselijke sportorganisaties en -verenigingen laten zien wat ze in huis hebben en laten zo de deelnemers kennis maken met verschillende takken van sport. Omgekeerd leren de organisaties en verenigingen nu ook de unieke deelnemers kennen en zullen er naast laagdrempelig sporten ook mooie ontmoetingen plaatsvinden. Het belooft een sportief en gezellig festijn te worden met een openingsdans en DJ.

Iedereen kan meedoen
Achterhoek in Beweging is in samenwerking met de zorginstellingen Elver, Estinea, Sius, Zozijn, het Graafschap College, opleiding Sport en Bewegen en de Hamalandhal al tijden druk met de organisatie van deze bijzondere dag. Coördinator Loes Lageschaar: “We willen voor ieder wat wils aanbieden en binnen maar ook buiten bezig zijn. Iedereen kan meedoen op zijn eigen niveau. De deelnemers worden in groepjes met een begeleider ingedeeld en krijgen een strippenkaart. Bij de sportactiviteit is ook een begeleider aanwezig. Er zijn vier zalen waar verschillende sporten te beoefenen zijn. De deelnemers kunnen zelf een keuze maken uit het aanbod. Ook buiten kan je lekker actief bezig zijn. In totaal zijn er vijf rondes. De volgende sporten worden aangeboden: bootcamp, tennis, bocce, judo, tafeltennis, badminton, volleybal, handbal, voetbal, een klimwand, stoepranden en een stormbaan. Voor meervoudig gehandicapten deelnemers zijn er ook speciale spelactiviteiten. Iedereen die deelneemt krijgt een medaille, want meedoen is belangrijker dan winnen.”

Continu
Loes: "De Achterhoekse Unieke Spelen zijn in navolging van de Special Olympics die in 2018 in de Achterhoek gehouden werden. Dat was voor deelnemers met een hoog niveau die zeer sportief zijn. Wij willen graag dat er in de Achterhoek continu iets sportiefs voor mensen met een lichamelijk of verstandelijke beperking plaatsvindt en dat dan echt iedereen kan deelnemen. Het is de bedoeling dat deze Spelen elk jaar georganiseerd gaan worden in steeds in een andere Achterhoekse gemeente. Met dit idee zijn we in 2019 gestart.”

Aanmelden
“We hopen op een leuke dag met veel deelnemers en veel publiek. Iedereen is welkom! Vanaf 10:00 uur gaan de deuren open en om 10:30 uur gaan we van start met een swingende openingsdans. Om 14:30 uur sluiten we gezamenlijk af met de medaille-uitreiking en DJ-optreden. Om 15:00 uur is het afgelopen. Deelnemers dienen zich vooraf via www.achterhoekseuniekespelen.nl aan te melden. Deelname is gratis en inclusief lunch. Je mag ook je eigen begeleider meenemen. Heb je vragen, mail dan naar loes.lageschaar@achterhoekinbeweging.nl,” besluit Loes.