Coachingstrajecten voor varkenshouders in Berkelland

Vervolgstap in preventieproject voor agrarische sector

BERKELLAND - De gemeente Berkelland stelt geld beschikbaar voor speciale coachingstrajecten van vijftien varkenshouders. Dit is het vervolg op het preventieproject voor ondernemers met een varkenshouderij dat de gemeente afgelopen voorjaar is gestart. De gemeente wil daarnaast in overleg met de provincie om het preventieproject uit te breiden om ook de vitaliteit van melkveehouders in kaart te brengen.

In de landbouw zijn de afgelopen jaren vele ondernemingen gegroeid, zonder dat de ondernemer mee is gegroeid. Dit kan zorgen voor persoonlijke, financiële en technische problemen die alleen voorkomen in deze specifieke sector. Om ondernemers in de agrarische sector daarin te ondersteunen en te adviseren, is de gemeente gestart met een preventieproject. Dit project is bedoeld om een beter beeld te krijgen van wat er leeft bij de ondernemer en agrariër en of er specifieke zorgvragen zijn. Het aanbieden van coachingstrajecten door agrarische coaches die bekend zijn met de sector, is daar een onderdeel van.

Bewuste keuzes
De agrarische coaches hebben de afgelopen tijd 62 keukentafelgesprekken gevoerd bij de ondernemer en zijn gezin. Globaal kan gesteld worden dat er bij hen veel vragen leven over hun toekomst. In totaal zijn er 15 verzoeken om (vervolg)coaching binnengekomen. Coaching helpt om de ondernemer bewuste keuzes te laten maken voor de toekomst. Daarom wil de gemeente deze ondernemers gedeeltelijk tegemoet komen en geld beschikbaar stellen om hen te verder te begeleiden door middel van coaching. Als tijdens de coachingstrajecten blijkt dat er behoefte is aan ondersteuning op andere leefgebieden, wordt er samengewerkt met het Voormekaar team.

Ook melkveehouderijen
Naast de varkenshouderijen wil de gemeente Berkelland het preventietraject breder trekken en ook de vitaliteit van melkveehouderijen in kaart brengen. Hiervoor is zij in gesprek met de provincie om te kijken of er middelen en budget beschikbaar kunnen worden gesteld.

Reageer als eerste
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221758&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=achterhoeknieuwseibergenneede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=700,715,716" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>