Snelle sluiting drugspanden door 'Damoclesbeleid'

BERKELLAND - Burgemeester Joost van Oostrum wil graag sneller kunnen optreden tegen illegale soft- en harddrugspraktijken in woningen en/of bedrijfspanden. Met de nieuwe beleidsregel, artikel 13b van de Opiumwet, ook wel 'Damoclesbeleid' heeft de burgemeester nu de bevoegdheid bestuursdwang toe te passen. Dat wil zeggen dat nu de mogelijkheid bestaat het pand te sluiten zonder tussenkomst van de rechter, zoals dat tot nu toe wel het geval was.

De aanwezigheid van een handelsvoorraad is dan al voldoende, daadwerkelijke handel hoeft niet te worden aangetoond. Binnen de beleidsregel wordt nog wel onderscheid gemaakt tussen woningen en niet-woningen. Bij woningen zal bij de eerste overtreding een waarschuwing plaatsvinden voordat tot sluiting worden overgegaan. Behalve als er een hennepplantage wordt aangetroffen en er tevens sprake is van een gevaarlijke situatie. Dan zal in de regel gelijk sluiting plaatsvinden. Hier wordt wel rekening gehouden met het feit dat een drugsverslaafd kind een handelsvoorraad drugs in huis kan bewaren zonder dat de overige gezinsleden hiervan weet hebben. Het zou dan disproportioneel zijn het hele gezin gelijk uit huis te zetten. Bij niet-woningen is er in principe geen voorafgaande waarschuwing. In de horeca kan het voorkomen dat tussen twee gasten drugs worden verhandeld zonder dat de eigenaar dat weet. Het beleid voorziet er dan in dat bij een eerste overtreding eerst wordt volstaan met een waarschuwing en niet direct tot sluiting wordt over gegaan. De maatregel kan afhankelijk van de omstandigheden tijdelijk voor de duur van drie maanden of zes maanden of voor onbepaalde tijd worden opgelegd.
Joost van Oostrum was eerder al landelijk in het nieuws in het kader van een tv-uitzending over illegale drugspraktijken die steeds vaker op het platteland plaatsvinden in verlaten, veelal agrarische,
schuren en panden waar weinig toezicht op is. Recentelijk is in Berkelland nog een amfetamine laboratorium opgerold. En in een ander pand is voor de derde keer een hennepplantage ontmanteld.
Van Oostrum wijst er in dat verband op dat van de verhuurder verwacht mag worden dat deze toezicht houdt op het gebruik van zijn panden. In de huurovereenkomst kan immers expliciet worden
opgenomen voor welke doeleinden het pand alleen gebruikt mag worden. De burgemeester kan op grond van het nieuw artikel 13b nu ook een verhuurder die zegt van niets te weten opleggen zijn of haar pand te sluiten. Als er sprake is van verhuur kan de eigenaar van een pand het verzoek indienen sluiting ongedaan te maken. Van geval tot geval wordt dan bekeken of de termijn wordt verkort. Ook de burgemeesters van omliggende gemeenten hebben met instemming op deze nieuwe beleidsmaatregel gereageerd.

De afgelopen jaren zijn in Berkelland in 2015 elf hennepplantages opgerold, in 2016 negen en dit jaar tot dusver 17 hennepplantages en 1 amfetamine lab. Hier is een duidelijke stijging te zien.

Reageer als eerste
Meer berichten

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221758&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=achterhoeknieuwseibergenneede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=700,715,716" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>