Bestuurders van morgen. Foto: PR
Bestuurders van morgen. Foto: PR

Thema-avond: bestuurders van morgen

BELTRUM - Het bestuur van Vios B mag, samen met het jeugdbestuur, zestien leden begroeten bij café Spilman om te sparren over de toekomst van vv VIOS B. De leden hebben de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de toekomst van de vereniging door inbreng van ideeën, terwijl het bestuur poogt de betrokkenheid te vergroten. Centrale vragen hierbij zijn: Hoe kan onze vereniging zich staande houden in de toekomst? Waar liggen kansen? Waar moet aandacht voor zijn? En, wat is hiervoor nodig?

Na het openingswoord geeft de voorzitter de aftrap door een beeld te schetsen van het in 2018 geformuleerde beleidsplan, waarna een doorkijkje volgt van de (demografische) ontwikkelingen in de Beltrumse samenleving en de plek van het voetbal hierin. Door middel van pitches gaven de verschillende bestuursleden inzicht in hun visie op verschillende deelgebieden als secretariaat, sponsoring, jeugdvoetbal, damesvoetbal, recreatief voetbal, accommodatie, financiën.
Na deze uiteenzettingen was het woord aan de leden. In kleine groepen werden de verschillende visies, ideeën en acties op de genoemde gebieden gedeeld. Dit leverde veel bruikbare ideeën op waar het bestuur mee verder zal gaan. Vanzelfsprekend zullen de ontwikkelingen vereniging breed gedeeld worden, waarbij ook gedacht wordt aan vervolgbijeenkomsten. Voor de aanwezigen was het spijtig dat er mensen misten. Voor een goede afspiegeling van de vereniging is het van belang dat recreatieve voetballers en vrouwen ook hun geluid laten horen. De vereniging is van ons allen! Voor het bestuur ligt er de taak om verder te enthousiasmeren.

Meer berichten