3D weergave van de herinrichting Grotestraat tegenover De Klok. Illustratie: Sacon Architecten)
3D weergave van de herinrichting Grotestraat tegenover De Klok. Illustratie: Sacon Architecten)

Tweede fase revitalisering centrum Eibergen wordt aanbesteed

EIBERGEN - De totale herinrichting of revitalisering van het centrum van Eibergen verloopt in vier fasen en zal tegen 2021 geheel afgerond zijn. De eerste fase is inmiddels achter de rug. Het behelsde vooral de extra 44 parkeerplaatsen die in het centrum zijn aangelegd. De tweede fase is klaar voor aanbesteding en de werkzaamheden zullen naar verwachting mei/juni van start gaan. Geplande einddatum is 1 november. Daarmee ligt de planning van de Task Force op schema. Nu alle werkgroepen, ondernemers en inwoners hun zienswijze hebben gegeven, is er door het college van B&W een definitief ontwerp vastgesteld voor de herinrichting van de Grotestraat tussen de Haaksbergseweg en Wormgoor en de J.W. Hagemanstraat tussen de Grotestraat en de Groenloseweg. Nieuw is dat er vanaf de tweede fase een inloopcentrum is, waar inwoners en andere belangstellenden een impressie van het definitieve ontwerp kunnen zien. Het centrum is gesitueerd in villa Smits aan de Grotestraat.

Door Rob Weeber

In de persconferentie vorige week woensdag, georganiseerd door de gemeente in samenwerking met de Task Force, lichtte wethouder Han Boer de plannen toe. De tweede fase is vooral een proces van samenwerking met ondernemers en inwoners. Genoemde straten zullen voorzien worden van nieuwe verharding, riolering, ledverlichting en straatmeubilair. Om de overlast voor met name de ondernemers tot een minimum te beperken, is het zaak dat de einddatum van 1 november gehaald wordt, ruim voordat de Sint wordt ingehaald. In het inloopcentrum zal iedere dinsdagmorgen iemand van de gemeente en de aannemer aanwezig zijn die uitleg kunnen geven over de plannen, de werkzaamheden en de voortgang ervan. Tenslotte nam Han Boer afscheid van ondernemer Wies Bol als voorzitter van de Task Force. Zij gaf aan wel betrokken te blijven bij de herinrichting van het centrum.

Naast genoemde straten, is ook de kop van de Kluiversgang onderdeel van de tweede fase, de doorsteek tegenover villa Smits naar de Brink tussen de Action en Hofland Optiek. Ter verfraaiing daarvan zijn er in het inloopcentrum drie ontwerpen te zien waarop door iedereen gestemd kan worden. Twee van de ideeën hebben betrekking op het thema 350 jaar Achterhoek dat dit jaar in september gevierd gaat worden. Een daarvan is van kunstenaar Anton Ter Braak uit Neede. Hij heeft een drietal cortenstalen platen bedacht die bladzijden uit de gedichtenbundels van Willem Sluiter symboliseren. Daarop zullen gedichtregels te lezen zijn. Het andere Willem Sluiter ontwerp zijn afbeeldingen van hemzelf en zijn werk en bedekken de muur en blinde ramen van de zijgevel van Hofland Optiek. Het derde ontwerp is van Colette Beckers van ontwerpstudio en woonwinkel Coot wonen in Eibergen. Zij heeft een mozaïek met ijsvogels bedacht voor de blinde ramen van de zijgevel van Hofland Optiek.

Het inloopcentrum is gevestigd in villa Smits, Grotestraat 30, Eibergen en geopend op dinsdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur.

1 reactie
Meer berichten