Leo Fijen in Mattheüskerk

EIBERGEN - Op maandag 29 oktober, een paar dagen voor Allerzielen – de dag dat de dierbare overledenen worden herdacht –, komt op uitnodiging van de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie journalist, uitgever en tv-presentator Leo Fijen naar de katholieke Mattheuskerk in Eibergen om te praten over het belang van goed afscheid nemen.

Hij heeft als programmamaker en uitgever zo veel uitzendingen verzorgd over de dood dat hij aan de hand van concrete verhalen en voorbeelden kan aangeven waar je op moet letten bij het afscheid. Als je bewust de tijd neemt voor het laatste afscheid zijn er meer momenten die je troost geven door de dood heen. Leo Fijen zal daarbij ook vertellen over het sterven van zijn beide ouders en over de troost die hij daarbij nog elke dag ervaart. Centraal in de rouw is het begrip tijd. Dat zal ook de insteek zijn van zijn verhaal: neem de tijd om er voor de stervende te zijn, neem de tijd tussen het sterven en het afscheid, neem de tijd voor rituelen, neem de tijd voor tekens die je door de dood heen worden gegeven, neem de tijd om betekenis te geven aan alles wat er na de dood op je pad komt, neem de tijd om te bidden, neem de tijd voor je eigen machteloosheid, neem de tijd voor kleine religieuze symbolen. Zo zal Leo Fijen een weg wijzen door het land waar niemand de weg kent. Hij schreef een aantal boeken over het sterven en de rouw. Zijn laatste boek neemt hij mee, dat over zijn moeder die meer tot hem spreekt nu zij al dertien jaar geleden stierf.
Op maandag 29 oktober zijn belangstellenden vanaf 19.00 uur welkom in de katholieke Mattheüskerk, Grotestraat 88, in Eibergen voor een kop koffie of thee. De avond begint om 19.30 uur.

Meer berichten