Peter Pothof (links) overhandigt de Sint Maartenprijs 2018 aan Jan Onnink en Gerard Bouwman. Foto: Theo Huijskes
Peter Pothof (links) overhandigt de Sint Maartenprijs 2018 aan Jan Onnink en Gerard Bouwman. Foto: Theo Huijskes

Sint Maartenprijs 2018 voor SchuldHulpMaatjes

Blijk van waardering voor ruim dertig vrijwilligers

Door Theo Huijskes

GROENLO - Tijdens de Sint Maartenviering, afgelopen zaterdagmiddag in de RK Calixtusbasiliek in Groenlo, heeft een delegatie van de Stichting SchuldHulpOpMaat de Sint Maartenprijs 2018 in ontvangst mogen nemen. Het was Peter Pothof, voorzitter van de Beleidsgroep Diaconie van de Paulusparochie, die de prijs - te weten een cheque ter waarde van 150 euro als een symbolische blijk van waardering - uitreikte aan de coördinatoren Gerard Bouwman en Jan Onnink van genoemde stichting, waarvoor de gemeenten Berkelland en Oost Gelre als werkterrein gelden.

Peter Pothof beklemtoont dat het geschonken geldbedrag vanzelfsprekend in geen enkele verhouding staat tot de daadwerkelijke waardering, die er van de Diaconie van de Paulusparochie uitgaat richting de vrijwillige SchuldHulpMaatjes. "Deze waarderingsprijs wordt éénmaal per jaar uitgereikt aan een organisatie of een individuele persoon, die zich heeft ingezet voor een bijzonder diaconaal doel. De prijsuitreiking vindt traditiegetrouw plaats rond de datum 11 november: de feestdag van Sint Maarten. De Beleidsgroep Diaconie richt zich bij de beoordeling op bijzondere diaconale projecten en aan één van die projecten wordt vervolgens deze begeerde prijs, beter gezegd waardering toegekend. Derhalve projecten in de gehele Paulusparochie, waaronder maar liefst zeven geloofsgemeenschappen ressorteren: Beltrum, Eibergen, Groenlo, Lievelde, Neede, Rekken en Rietmolen."

Dienstbaarheid als sleutelwoord
Volgens Grollenaar Pothof vinden in de Paulusparochie tal van diaconale projecten plaats. "Soms in het oog springend, soms minder in het oog springend, maar wel altijd in verbondenheid met mensen die hulp en aandacht nodig hebben, op welk gebied dan ook. Dit kan in principe elke activiteit zijn, kerkelijk of niet kerkelijk, maar dienstbaarheid aan de medemens hoort hierbij wel het sleutelwoord te zijn." SchuldHulpMaatjes als winnaar van dit jaar is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Nederland. Pothof daarover: "In Groenlo is dit reeds in 1911 opgepakt door de plaatselijke Vincentiusvereniging. De aanpak in stichtingsverband dateert van 2014. Met de inzet van louter geschoolde vrijwilligers wordt alles in het werk gesteld om mensen die diep in de schulden zijn geraakt, de helpende hand te bieden. Door een gestructureerde aanpak wordt daarbij gewerkt aan het oplossen van schulden en het voorkomen hiervan in de toekomst. En in relatie tot de Sint Maartenprijs, hier wordt door pure vrijwilligers hard gewerkt aan een belangrijk onderdeel van de diaconie en dat is: 'Er altijd voor elkaar zijn!' en dat ongeacht de achtergrond of wat dan ook."

Meer schuldhulpmaatjes nodig
De coördinatoren Gerard Bouwman en Jan Onnink van de Stichting SchuldHulpOpMaat willen graag laten weten dat men nog geïnteresseerde vrijwilligers kan gebruiken. "In de gemeenten Berkelland en Oost Gelre samen werken we doorlopend met een bestand van circa honderd cliënten. Wanneer er aan de bovenkant een tiental uitstromen, komen er aan de onderkant weer een tiental bij. En dan hebben wij het nog niet eens over de mensen in beide gemeenten, die onze hulp hard nodig hebben maar waarvoor de drempel nog te hoog is. Vergeet niet dat het aspect schaamte hierbij nog steeds een grote rol speelt." Beide coördinatoren geven aan dat er in de afgelopen jaren reeds zo'n slordige 700 gezinnen dan wel personen zijn geholpen. "Wij gaan er trots op dat wij daarbij een positieve score van 75 tot 80% hebben bewerkstelligd, zijnde de gevallen waarin de gewenste doelen zijn bereikt. De samenwerking met de gemeenten Berkelland en Oost Gelre, alsmede met de Stadsbank Oost Nederland en andere instanties, is uitstekend. Nu alleen nog meer vrijwilligers, die wij kunnen inzetten als geschikte schuldhulpmaatjes."        

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden