College vraagt raad in te stemmen met 'Transformatievisie Oudestraat Neede 2030'

Illustratie: Gemeente Berkelland
Illustratie: Gemeente Berkelland

NEEDE - Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de 'Transformatievisie Oudestraat Neede 2030'. En tevens om het beschikbaar stellen van een investeringsbedrag van twee miljoen euro voor de periode van vier jaar, voor de inrichting van een 'Loket Oudestraat' voor de begeleiding en uitwerking van de Transformatievisie Oudestraat 2030.

Task Force Neede
De Task Force Neede heeft samen met inwoners en ondernemers een visie gemaakt voor de Oudestraat in de 21ste eeuw. Deze 'Transformatievisie Oudestraat 2030- Het groene hart' is het resultaat van een intensief traject van ideevorming en uitwisseling. Bij de informatieavond op 24 januari kon het publiek opmerkingen op de transformatievisie kenbaar maken.

De toekomstvisie 'Transformatie Oudestraat 2030- Het groene hart' die er op dit moment ligt, voorziet in tegengaan van leegstand; slopen van enkele panden; stimuleren van transformatie van panden; verbetering van de verkeersstructuur; herinrichten van de openbare ruimte; versterken van de groene inrichting; verbeteren van gevels.

Stap voor stap
Deze transformatie verloopt stap voor stap tussen nu en 2030. De verschillende initiatieven die ontstaan en investeringen die worden gedaan moeten passen in het geschetste toekomstbeeld van de Oudestraat in 2030 en hieraan bijdragen. Zo ontstaat geleidelijk een toekomstbestendige Oudestraat, met minder leegstand, een aantrekkelijke uitstraling en een groen karakter.

Vervolg: 'Loket Oudestraat'
Elke pandtransformatie is maatwerk. De Task Force Neede stelt daarom voor dat er een 'Loket Oudestraat' komt, dat begin- en eindpunt is voor alle initiatieven. In dit loket zullen (vertegenwoordigers van) alle partijen zitting hebben, die bij de totstandkoming van deze pilot betrokken zijn.

Meer berichten