Logo: Gemeente Berkelland
Logo: Gemeente Berkelland

Economische Agenda: 'Niet maximaal maar optimaal'

BERKELLAND - Het coalitieakkoord 'Samen investeren in Berkelland' zet sterk in op werken en ondernemen in een sterke regio. De Economische Agenda speelt daarbij een belangrijke rol. Daarin is vastgelegd hoe wordt samengewerkt aan een economisch vitaal, toekomstbestendig en duurzaam Berkelland. De agenda is meer dan een stuk papier, het is het resultaat is van een intensieve samenwerking tussen het Platform Berkelland, de Industriële Kring Berkelland (IKB) en ondernemers. De neuzen staan daardoor dezelfde kant op.

Door Rob Stevens

Erna Koeslag is ondernemer en voorzitter van het platform BV Berkelland. Koeslag: "De tijd dat bedrijven zich alleen maar bezig hielden met het vergroten van hun eigen winst ligt ver achter ons. Het gaat niet meer om maximalisatie maar om optimalisatie. Bedrijven zijn zich steeds meer bewust van hun bredere rol in de samenleving. De ambitie van de economische agenda is dat we aangeven hoe en welk economisch beleid een bijdrage kan leveren aan de werkgelegenheid, welvaart en het welzijn van inwoners. Dat kan het bedrijfsleven niet alleen. Daarom heb ik bijvoorbeeld elke vier weken overleg met de wethouder van Economisch Zaken in Berkelland, Gerjan Teselink."

Als Teselink en Koeslag dinsdag samen om tafel zitten valt niet toevallig het woord betekeniseconomie. Met de betekenis-economie willen participanten bijdragen aan het versterken en vergroten van de leefbaarheid en betrokkenheid in ons land. Verbondenheid is het sleutelbegrip, om in te spelen op de behoeftes van inwoners, ondernemers en andere partijen. Teselink: "Het gaat erom dat participanten samen de verantwoordelijkheid hiervoor nemen. En ieder op zijn of haar eigen terrein."

De vorige agenda was er nog sprake van een overschot op de arbeidsmarkt. Nu kenmerkt die zich door krapte. Dat vraagt om een andere insteek van beleid. Met het regionaal onderwijs is overleg om jonge mensen op te leiden in vakgebieden waar daadwerkelijk werk te vinden is, over geschikte stageplaatsen en praktijkleerplekken. Technische scholen en beroepen worden breed gepromoot. Technieklokalen worden niet alleen ingezet voor basisscholen maar ook in het voortgezet onderwijs. Dat is één voorbeeld. De agenda biedt handvatten om samen kwesties op te pakken. Op een vijftal terreinen. Hoe kwetsbare groepen kunnen worden betrokken bij de samenleving; de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt; een goede samenwerking tussen organisaties, ondernemers en overheden; het creëren van bedrijventerreinen en winkelgebieden met aantrekkingskracht en de verbetering van bereikbaarheid, fysiek en digitaal. Allemaal terreinen die een belangrijke rol spelen bij het creëren van een aantrekkelijk economisch klimaat.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden