Burgemeester joost van Oostrum tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Foto: Rob Weeber
Burgemeester joost van Oostrum tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Foto: Rob Weeber (Foto: )

Nieuwjaarsreceptie gemeente op de Kronenkamp

NEEDE - Op woensdag 8 januari stond in deze krant een foto van de burgemeester Joost van Oostrum tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, met daarbij een verslag. Per abuis was het verslag van de receptie van 2019 in het redactiesysteem geplaatst, met daarbij wel de foto van 2020. Onze excuses voor deze fout. Hierbij nogmaals de foto van de burgemeester op de nieuwjaarsreceptie, met ditmaal de juiste tekst!

Indachtig de afspraak om de nieuwjaarsreceptie te laten rouleren binnen de (kleine) kernen, was het dit keer de beurt aan Neede. In het bezoekerscentrum van het recent geopende Natuurpark Kronenkamp ontving het college van burgemeester en wethouders maandagavond 6 januari naar schatting zo'n 120 mensen.

Door Rob Weeber

Om 20.00 uur nam burgemeester Joost van Oostrum de microfoon en hield de aanwezigen de feiten en cijfers over het afgelopen jaar en de wetenswaardigheden voor het nieuwe jaar voor. Berkelland kromp iets in 2019, namelijk met 151 inwoners. Het huidige aantal inwoners bedraagt 43.753. Aan 35 van hen werd een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Daarnaast ontvingen twee verenigingen de Koninklijke Erepenning, Sportclub Neede en IJsclub Borculo. Berkelland is in beweging. Er werden vele initiatieven opgezet om de leefbaarheid en participatie van alle burgers te stimuleren. Zo werd het Naoberfonds opgericht, begeleid door ideeëndokter Johan Godschalk. Berkellandwijzer.nl is de nieuwe plek waar alle praktische informatie omtrent welzijn, wonen, zorg, werk, meedoen en geldzaken te vinden is. Nieuw was het initiatief om de burgers te betrekken bij de begrotingsplannen van de gemeente. Onder de naam 'Berkelland in Balans' kon iedereen middels een enquête bijdragen aan een begrotingsvisie omtrent de toekomstige financiële situatie van de gemeente. Er zijn 1.300 reacties ontvangen. Wonen in Berkelland krijgt nieuwe impulsen. In navolging van Beltrum wordt meer aandacht besteed aan wonen op maat. Wat is de behoefte van welke doelgroep en hoe kan deze gerealiseerd worden zodat Berkelland ook in de toekomst leefbaar blijft. In het verlengde daarvan haalde Van Oostrum de revitaliseringsprojecten in Neede, Eibergen en Borculo aan.

De samenwerking tussen de gemeente en de ondernemers, vertegenwoordigd door het Platform Berkelland, kreeg een primeur door de gezamenlijke opstelling van de nieuwe Economische Agenda 2020-2024. Het gaat goed in Berkelland met de economie. In Neede wordt het nieuwe Bedrijvenpark De Russchemors in snel tempo ontwikkeld en in Ruurlo het bestaande bedrijvenpark De Venterkamp. De zorg zit echter aan de banenkant. In de gehele regio Achterhoek bijvoorbeeld wordt op termijn met een tekort van 27.000 arbeidskrachten gerekend. Ook de veiligheid binnen Berkelland scoort iets lager. Het aantal woninginbraken nam toe, evenals de ondermijning. In 2019 werd daarom het Keurmerk Veilig Buitengebied gestart, een samenwerking tussen de publieke en de private sector tegen criminele activiteiten in het buitengebied. Voor cultuur wordt in 2020 een nieuwe Erfgoedvisie opgesteld. De vraag die centraal staat, is de identiteit van de gemeente. Verder wordt het Berkelfestival dit jaar in Eibergen gehouden. Op toeristisch gebied wordt een belangrijk top in de Achterhoek gehouden in samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen. Het jaar 2021 is tot themajaar 'Ode aan het Nederlandse Landschap' benoemd en dit jaar wordt de samenwerking met toeristische ondernemers gestart om het themajaar tot een succes te maken. Tenslotte stond Van Oostrum stil bij 75 jaar vrijheid, wat in alle kernen gevierd gaat worden. Wat toen nog restte, was een heilwens voor een gezond en goed 2020 en de verklaring voor de plastic bekers waarin het bier werd geschonken. Doordat de horecavergunning van Kronenkamp pas op 7 januari in is gegaan, werd de receptie onder de categorie 'Evenementen' geschaard en daar horen plastic glazen bij.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden