Foto: Protestgroep bewoners van Neede met geheel links Eric Jonkers. Foto; Rob Weeber
Foto: Protestgroep bewoners van Neede met geheel links Eric Jonkers. Foto; Rob Weeber

Ongeloof overheerst over initiatief voor windmolens

Algemeen

BERKELLAND - Als het aan enkele initiatiefnemers ligt, dan worden er in de nabije toekomst vijf megagrote windmolens van 250 meter hoog ten zuiden van Neede neergezet, in het buurschap Hoonte, nabij de Avinkstuw en Noordijk. Het onderwerp speelt al vanaf maart, maar de wijze van informatievoorziening naar buiten toe was volgens omwonenden erg selectief en terughoudend.

Door Rob Weeber

Inmiddels circuleren er petities en wordt er gedemonstreerd bij de bijeenkomsten voor bewoners in Geesteren. Bewonersgroeperingen maken zich boos en zijn bezorgd om de uitwerking van het initiatief. Eric Jonkers is woordvoerder van een protestgroep van bewoners in Neede. Het bewoonde gebied grenst direct aan de door de initiatiefgroep voorgestelde locatie. “Bij de bewoners rondom het woongebied De Kamp heerst vooral ongeloof over alleen al het idee om een dergelijk project hier te willen realiseren. We maken ons zorgen over de schadelijke effecten van dergelijke reuzen en vragen ons af of er wel voldoende naar alternatieven wordt gekeken. Het is inmiddels bewezen dat zulke windmolens door zaken als geluid en slagschaduw een schadelijk effect op de gezondheid van de mens kunnen hebben. De wieken van een de voorgestelde windmolens hebben een lengte van 90 meter. In actieve toestand kan het geluid vele kilometers ver dragen. Daarnaast veroorzaken de objecten een enorme horizonvervuiling en tasten ze een van de mooiste natuurgebieden van Berkelland aan.”

Het idee achter windmolens is afkomstig uit de gemeentelijke beleidsnotitie RODE. Daarin wordt uitgegaan van alleen die vormen van duurzame energie die in de praktijk al uitgevoerd zijn. Voor windmolens bijvoorbeeld zijn meerdere locaties aangegeven met daarbij een voorkeurslocatie. De protestgroep verbaast zich over de haast die ermee gemoeid lijkt. Er is nog veel te onderzoeken als het gaat om manieren en locaties voor alternatieve energieopwekking, vindt de groep. "Bijvoorbeeld kunnen er nog legio daken in aanmerking komen voor zonnepanelen. Ook aardwarmte is een mogelijkheid, evenals kleinere molens. Verder vrezen we voor een vermindering van huizenwaarde en voor een bedreiging van de saamhorigheid in de Berkellandse samenleving. We moesten het nieuws van een belendende boer horen die een financieel aanbod had gekregen van de initiatiefgroep."

Ook een bewonersgroep in Noordijk laat een zeer kritisch geluid horen richting de informatievoorziening over het initiatief. “In mei schreven wij al de eerste brieven naar de gemeente met daarin onze bedenkingen over het initiatief. Als dit doorgaat, dan komt er een tweespalt in de Berkellandse samenleving, buurtschappen worden uit elkaar getrokken. Achter ons is ook een plek aangewezen. De boeren hebben een financieel zeer aantrekkelijk voorstel gekregen van de initiatiefgroep om een dergelijke windmolen op hun grond toe te laten. De wijze waarop dat gaat, is echter niet netjes. Er is letterlijk door de initiatiefgroep gezegd: 'De molens komen er toch wel' en 'Als jij niet meedoet, gaan we naar de buurman'. We hebben deze praktijken ook bij de gemeente gemeld. De hele gang van zaken staat bovendien haaks op het eigen beleid. In hun beleidsnotitie RODE geeft de gemeente aan dat draagvlak binnen de bevolking essentieel is voor planvorming. De manier waarop nu wordt geacteerd, heeft weinig met burgerparticipatie te maken, eerder met het ‘overvallen’ van je burgers. In onze visie zijn elders in Berkelland gebieden met meer ruimte op grotere afstand van de bewoning. De laagvliegroute van defensie bestaat immers niet meer.”

De woordvoerder pleit verder voor een Europese aanpak voor dergelijke projecten. Er zijn genoeg gebieden in Europa aan te wijzen waar zonder problemen dergelijke windreuzen kunnen worden neergezet. Nu is het zo dat de landelijke overheid het doorschuift naar de provincie, deze wederom naar de gemeente en de gemeente op haar beurt naar de markt. Desgevraagd geeft de Gemeenschapsraad Neede aan, de vertegenwoordiging voor de belangen van Neede binnen Berkelland, nog niet te willen protesteren tegen het initiatief. Voorzitter Inus Westhoff legt uit dat ze zo lang mogelijk willen meepraten met alle partijen omtrent oplossingen voor alternatieve energie. Wel geeft hij aan dat volgens de gemeente de bestaande industrieterreinen in de kernen vanwege veiligheid verboden gebied zijn voor dergelijke windmolens.

De protestgroep Zuid-West Neede wijst op de mogelijkheid om een petitie te tekenen tegen het initiatief. Sinds openstelling van de Facebookpagina zijn er al meer dan 1.300 nee-stemmers geregistreerd.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede