Van links naar rechts Ger Borgers, Werner Weijkamp, Roy Oostendorp en Joanne te Winkel. Foto: Rob Weeber
Van links naar rechts Ger Borgers, Werner Weijkamp, Roy Oostendorp en Joanne te Winkel. Foto: Rob Weeber

Natuurpark Kronenkamp wint ‘Ruwe Diamant’

Algemeen

NEEDE - Het erfgoedproject ‘Een Nieuwe tijd - Wederopbouw in de Achterhoek’ van het Gelders Genootschap werd vorig jaar gelanceerd om een brug te slaan tussen oude projecten uit de wederopbouwtijd en de nieuwe tijd. Elf Achterhoekse gemeenten werkten gezamenlijk mee aan het onder de aandacht brengen van hun wederopbouwerfgoed. Het publiek mocht stemmen en aldus de winnaars van de ‘Ruwe Diamant’ aanwijzen, de prijs voor het beste voorbeeld van naoorlogs erfgoed met een verhaal. Winnaar in Berkelland werd het Natuurpark Kronenkamp, de voormalige rioolwaterzuivering van Neede.

De Vereniging Gelders Genootschap werd in 1919 opgericht en heeft volgens haar site een eenvoudige missie: ‘bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land.’ Joanne te Winkel werkte namens het Gelders Genootschap mee aan de uitvoering van het project en onderzocht hoe het erfgoed uit de wederopbouwtijd als voorbeeld kan dienen voor huidige vraagstukken op het gebied van wijkopbouw, duurzaamheid en participatie. Kunnen we de toekomst maken?, vroeg zij zich af. "De wederopbouwperiode (1940-1965) vertoont grote parallellen met de huidige tijd. Deze periode kenmerkt zich natuurlijk door herstel van oorlogsschade, maar vooral door optimisme, vernieuwing en grote maatschappelijke veranderingen."

Vrijdagmiddag werd de prijs aan Natuurpark Kronenkamp uitgereikt. Op de ontwikkeling van de voormalige rioolwaterzuivering tot het natuurpark waren bij uitstek de begrippen duurzaamheid en participatie van toepassing, aldus projectleider Werner Weijkamp van het Gelders Genootschap. Het is een ruwe diamant die steeds verder geslepen wordt tot een volmaakt project met een inspirerend verhaal en een zichtbare verbinding naar de wederopbouwtijd.

Namens de gemeente Berkelland was Roy Oostendorp aanwezig, beleidsadviseur cultureel erfgoed. Hij prees de samenwerking van de elf gemeenten en het streven om het erfgoed uit de wederopbouwtijd dieper onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Typische Berkellandse voorbeelden uit die tijd zijn bijvoorbeeld het Openluchttheater in Eibergen, het oude Rabobankgebouw in Ruurlo en het pand Hanselman in Beltrum. Verder wees hij op het voornemen van de gemeente Berkelland om een boek uit te brengen met al het erfgoed van de wederopbouwtijd.

Bestuursvoorzitter van het Natuurpark Kronenkamp Ger Borgers nam de prijs in ontvangst, maar verwees nadrukkelijk naar de twee initiatiefnemers van het Natuurpark Kronenkamp, het IVN Oost-Achterhoek (destijds voorgezeten door Jacqueline Collou) en de Stichting Vleermuizendorp Neede, onder voorzitterschap van Henk Bolster.

Initiatiefnemers Natuurpark Kronenkamp: Jacqueline Collou en Henk Bolster. Foto: Rob Weeber
3.	Tijdvenster Wederopbouw van de Canon Neede op het Natuurpark Kronenkamp. Foto: Rob Weeber
Taart van het Gelders Genootschp. Foto: Rob Weeber

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede