Nieuwe voorzitter Marke Mallem in jubileumjaar
Mallume Molen aan de oude Berkeltak. Foto: Rob Steven
Mallume Molen aan de oude Berkeltak. Foto: Rob Steven

Nieuwe voorzitter Marke Mallem in jubileumjaar

EIBERGEN - Marke Mallem beheert 45 hectare gronden rond de Berkel bij Eibergen. Het waterschap Rijn en IJssel gaf in 2010 de Stichting Marke Mallem de zeggenschap over haar eigendommen. Tonni Wormgoor was sinds de oprichting voorzitter. Anderhalf jaar geleden gaf hij het stokje over aan interim voorzitter Guus ten Brinke. Sinds 1 november is Peter van Heek voorzitter van Marke Mallem.

Door Rob Stevens

Het waterschap heeft destijds de zeggenschap over haar gronden overgedragen. Als experiment, met het idee dat het beter is dat Eibergenaren zelf de inrichting en het beheer van gronden rond de kern voor hun rekening nemen. De afgelopen tien jaar heeft het gebied aanzienlijk aan kwaliteit gewonnen, het is voor menigeen een favoriet wandelgebied geworden. De feedback van Eibergenaren op de ontwikkelingen in het gebied is belangrijk voor Marke Mallem. Met de nieuwe voorzitter zal daar nog meer aandacht aan worden besteed.

Peter van Heek heeft zeventien jaar gewerkt bij de Vereniging Kleine Kernen (VKK) Gelderland en Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) Gelderland. VKK/DKK is een vereniging die bewoners ondersteunt die opkomen voor de leefbaarheid van hun woongebied en hun leefomgeving. Communicatie en draagvlak zijn belangrijke pijlers bij de werkzaamheden van de VKK/DKK.

De laatste maand van het jaar heeft de stichting onder aanwonenden van de Berkel een Nieuwsbrief verspreid. Daarin staat onder andere het verzoek een enquête in te vullen zodat de Marke inzicht krijgt in de waardering voor haar werkzaamheden. Veder is op een kaart te zien welke veranderingen zich de afgelopen ten jaar in het 45 hectare grote gebied zoal hebben voorgedaan. In die periode is bijvoorbeeld het perceel bij de Stokkersbrug een belangrijk vogelgebied geworden. Het retentiegebied stapsteen Mallem is verrijkt met een schaapskooi met eerst schapen en nu runderen. De wandelverbinding tussen het centrum van Eibergen en het gebied rond het Muldershuis is verbeterd. Op dat traject passeren wandelaars over een semi verhard pad eerst de nieuwe brug over de Berkel waarna de Haaksbergseweg sinds een jaar of twee onderdoor kan worden gekruist. De belevingswaarde van het gebied is met nog vele andere aanpassingen zo aanzienlijk vergroot.

De nieuwsbrief zal een aantal keren van het jaar verschijnen met informatie over de ontwikkelingen in het gebied en aankondigen van onderhoudswerkzaamheden. Op de website wordt belangstellenden gevraagd om hun emailadres aan de Stichting Marke Mallem te zenden, zodat de Nieuwsbrief hen het nieuwe jaar digitaal kan worden toegestuurd.


https://markemallem.nl/

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden