<p>Volgende stap in bestuurlijke fusie scholengemeenschappen: medezeggenschapsraden Staring College en Assink lyceum positief. Foto: PR&nbsp;</p>

Volgende stap in bestuurlijke fusie scholengemeenschappen: medezeggenschapsraden Staring College en Assink lyceum positief. Foto: PR 

Medezeggenschapsraden Staring College en Assink lyceum positief over intentiebesluit bestuurlijke fusie

LOCHEM/HAAKSBERGEN - De medezeggenschapsraden van Het Assink lyceum en het Staring College hebben een positief advies uitgebracht omtrent het intentiebesluit voor een bestuurlijke fusie. Dit is een belangrijke stap in het verdere proces waarin beide middelbare scholen gezamenlijk de definitieve invulling nader uitwerken. 

Afgelopen voorjaar gaven de raden van toezicht van Het Assink lyceum en het Staring College opdracht om de mogelijkheden van een bestuurlijke fusie te onderzoeken. Door de toenemende krimp van de bevolking in de regio loopt namelijk het leerlingenaantal terug. Dit kan op termijn nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderwijsaanbod en de baanzekerheid van medewerkers. Beide scholen werken al met elkaar samen op het gebied van onderwijs, personeel & organisatie, financiën, facilitair & huisvesting en ICT. 

Effecten
Het intentiebesluit werd deze maand voorgelegd aan de medezeggenschapsraden van beide scholen met locaties in de gemeentes Berkelland, Lochem en Haaksbergen. De vragen die er zijn over de effecten van de bestuurlijke fusie voor leerlingen, ouders en docenten worden in de uitwerkingsfase beantwoord. Ook de waarborging van de eigenheid en de onderwijsvisie van de beide scholen wordt daarin beschreven. Dus Het Assink lyceum blijft Het Assink lyceum en het Staring College blijft het Staring College. Ze vallen straks onder één bestuur.

Inhoudelijk
Na de zomervakantie worden onder meer medewerkers, ouders, leerlingen, externe stakeholders en vakbonden inhoudelijk betrokken bij het uitwerkproces. Uiteindelijk zal het voorstel voor de definitieve invulling wederom aan beide medezeggenschapsraden worden voorgelegd. Naar verwachting nemen zij in november dit jaar een definitieve beslissing over het doorgaan van de bestuurlijke fusie.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden