Directeur Linda Tukkers (r) en locatieleider Margriet Koning van basisschool Kisveld. Foto: Rob Weeber
Directeur Linda Tukkers (r) en locatieleider Margriet Koning van basisschool Kisveld. Foto: Rob Weeber

Kisveldschool Neede verkent duurzame toekomst

Algemeen

NEEDE - De Kisveld in Neede is een kleinschalige basisschool met een goede mix van werken en spelend en ontdekkend leren. Het geboden onderwijs werpt bovendien al jaren z’n vruchten af. Toch geldt ook hier dat stilstand achteruitgang is. Onder de leiding van nieuwe directeur Linda Tukkers en locatieleider Margriet Koning wordt daarom onderzoek gedaan naar de beste manier om de school naar een duurzame toekomst te leiden.

Door Rob Weeber

Zowel Tukkers als Koning zijn afkomstig uit Enschede en nog vrij onbekend met en in Neede. Linda Tukkers (50) is sinds 1 augustus de nieuwe directeur van de school en heeft een lange staat van dienst in de onderwijswereld. Ze begon als leerkracht, maar werd al snel locatieleider en directeur bij VCO Oost-Nederland, de overkoepelende stichting waarbinnen de christelijke basisscholen vallen. Daarna werd ze gevraagd als auditor bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, maar ze koos later toch weer voor het onderwijs. Momenteel is ze binnen VCO Oost-Nederland integraal directeur van de Kisveld en De Kiem in Enschede en voorzitter van de werkgroep ‘Onderwijs van de Toekomst’.

Margriet Koning (43) heeft op verschillende scholen van VCO gewerkt als onderbouwleerkracht. Ze behaalde haar master voor het coachen van startende leerkrachten en werkte twee jaar als coach. Daarnaast is ze betrokken geweest bij onderwijsvernieuwingen en was actief GMR-lid. Naast haar coördinerende taken geeft ze nog een dag in de week les op een andere school van VCO als expressieleerkracht.

‘Toen ik voor
het eerst het
schoolgebouw
hier betrad,
wist ik niet
wat ik zag’

Een belangrijke vraag voor beide dames is die van de toegevoegde waarde van de Kisveld naar de toekomst toe. “Toen ik voor het eerst het schoolgebouw hier betrad, wist ik niet wat ik zag”, legt Tukkers uit. “Het is een modern, ruim opgezet schoolgebouw met een eigen handvaardigheidslokaal en daarnaast veel buitenruimte. Daartegenover staat dat we slechts zo’n 55 leerlingen hebben. De vraag is dus hoe we als school(gebouw) onze omgeving van dienst kunnen zijn zodat meer ouders voor ons kiezen.”

IKC
Ze zien allebei mogelijkheden in bijvoorbeeld een Integraal Kind Centrum (IKC), waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen. Een IKC is een combinatielocatie voor onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten. “Om erachter te komen waar de mogelijkheden liggen, gaan we eerst onderzoeken wat het imago van onze school in de wijk en in Neede is,” geeft Koning aan. “De uitkomsten daarvan moeten aangeven waar de beste kansen voor samenwerking liggen. We willen laten zien wie we zijn en aantonen dat ook een kleinschalige school bestaansrecht heeft. Een brede samenwerking bovendien is ook in het belang van Neede.”

Signatuur
Eerder al werd een fusie met de katholieke Dr. Ariëns Daltonschool in Neede onderzocht, maar dat initiatief kreeg geen vervolg. Besloten werd om een mogelijk samengaan voorlopig twee jaar op te schorten. “De tijd was er nog niet rijp voor”, licht Tukkers toe. “In ieder geval zat het niet in de signatuur. Uit het logo van de Kisveldschool is inmiddels de aanduiding ‘CBS’ weggehaald. De school beseft dat in de huidige tijd de aanduiding ‘CBS’ een te zwaar of vertekend beeld kan geven. We hoeven onze christelijke achtergrond niet weg te strepen, maar het gaat primair om goed onderwijs, om kennisoverdracht aan en talentontwikkeling van het kind.”

Passend onderwijs
Naast samenwerkingskansen met derden wordt ook het eigen onderwijsaanbod onderzocht. De Kisveldschool is van mening dat ieder type leerling op de school terecht moet kunnen. Daarom is de school ook aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJssel | Berkel. “De VCO Oost-Nederland stimuleert onderwijsinnovatie”, geeft Tukkers aan. “Hoewel we aan de bestaande leermethoden gehouden zijn, willen we daarom ook in samenspraak met de ouders onderzoeken welke vorm van onderwijs het beste bij onze school en de omgeving past.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede