De aardgasketel verdwijnt. Foto: Rob Stevens
De aardgasketel verdwijnt. Foto: Rob Stevens

‘Hoe komen we van het aardgas af?’

Algemeen

Gemeente zet eerst in op individuele aanpak

Door Rob Stevens

BERKELLAND - Aardgas zal niet lang meer bijdragen aan de verwarming van onze huizen. Althans dat is de bedoeling. In het klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 aardgasvrij is in de gebouwde omgeving. Iedereen zal daaraan zijn of haar steentje moeten bijdragen. Om dat te bereiken moet iedere gemeente voor het eind van dit jaar een zogenaamde Transitievisie Warmte hebben opgesteld. Daarin geeft de gemeente aan hoe Berkelland haar gebouwen wil isoleren en aardgasvrij wil maken. Het is een adviesbureau dat deze transitievisie voor de gemeente heeft opgesteld. Dat is wel gebeurd in samenwerking met een groot aantal partijen en geïnteresseerden. Het is een eerste stap die volgens de verantwoordelijke wethouder Teselink vooral realistisch, haalbaar en betaalbaar moet zijn.

Wethouder Teselink: “De Transitievisie Warmte geeft met de kennis van nu aan welke oplossingen er zijn om in onze warmtevraag te kunnen voorzien. lk waardeer dan ook zeer de inbreng en betrokkenheid bij deze visie van (belangen)organisaties, energiecoaches, ondernemersverenigingen en inwoners. We zullen het samen moeten invullen.”

Berkelland zet vooralsnog vooral in op een individuele aanpak. De haalbaarheid van collectieve oplossingen wordt verder onderzocht. Maar deze lijken makkelijker toepasbaar in meer stedelijke omgevingen. In 2030 moet ten opzichte van 2018 een besparing van twintig procent zijn gerealiseerd. Dat denkt men in Berkelland vooral te bereiken met het aanmoedigen van energiebesparing door individuele huishoudens. Isolatie en eigen energieopwekking zijn dan een goede stap op weg naar afkoppeling van het aardgasnet. Ondertussen wordt verder gezocht naar de haalbaarheid van collectieve oplossingen, in wijken, waarbij bijvoorbeeld restwarmte van fabrieken of warmte uit oppervlaktewater van de Berkel wordt benut. De Transitievisie Warmte wordt iedere vijf jaar herijkt en geactualiseerd.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede