Het gemeentehuis van Berkelland in Borculo gaat ook de Borculose bibliotheek huisvesten. Foto: Rob Stevens

Het gemeentehuis van Berkelland in Borculo gaat ook de Borculose bibliotheek huisvesten. Foto: Rob Stevens

Extern bureau onderzoekt integriteit bestuurders

Politiek

BORCULO - Berkelland neemt een onafhankelijk extern bureau in de arm voor een onderzoek naar de eigen integriteit. In dit geval de integriteit van de burgemeester Joost van Oostrum, de gemeentesecretaris Martin Broers en een niet nader genoemde ambtenaar. Het is voormalig raadslid voor de VVD Kevin Hauser die deze kwestie aankaart. In april maakte hij tijdens een vergadering van de raad gebruik van de ‘Spreekgelegenheid voor publiek’ om zijn twijfels rond de integriteit van deze ambtsdragers aan te kaarten.

Door Rob Stevens

“Het college heeft deze zaak even laten bezinken en heeft nu toch besloten een extern bureau in de arm te nemen om de zaak onafhankelijk te laten onderzoeken en beoordelen”, aldus wethouder Gerjan Teselink vorige week. Hij heeft de gemeentelijke bedrijfsvoering in zijn portefeuille. “Wij willen niet oordelen over ons eigen handelen. Het college neemt integriteit heel serieus. We zullen de raad informeren over het proces en over de uitkomsten van het onderzoek. Het gaat over vertrouwen in de politiek en personen. Het bureau dat de zaak gaat onderzoeken heeft ervaring met het openbaar bestuur en integriteitkwesties.”

Waar gaat het eigenlijk om? Kevin Hauser maakt in april, de avond dat de ‘Gedragscodes bestuurlijke integriteit politieke ambtsdragers 2023’ op de agenda staat, gebruik van zijn spreekrecht. Als voormalig raadslid begint hij zijn verhaal met de opmerking: “Dit is de eerste keer dat ik het spannend vind hier te staan en dat heeft vooral te maken met de inhoud van mijn verhaal.”

In zin toespraak gebruikt Hauser algemene bewoordingen om niet alle betrokkenen met naam en toenaam te hoeven noemen. De kwestie zelf blijft inhoudelijk bewust vaag geformuleerd om geen aanknopingspunten te geven. Hij vertelt dat er ‘iemand’ een ‘gemeentelijk product’ heeft aangevraagd op zijn naam, met gebruik van een kopie van zijn paspoort. Zonder zijn medeweten. Hij heeft daar toen melding van gedaan. Die klacht kwam vervolgens terecht bij de ‘dader’ en de bewuste ambtenaar. Daarover is hij verontwaardigd. Ook het feit dat de gemeentesecretaris en burgemeester samen mogen bepalen of een melding wel opgepakt moet worden is zijn inziens een kwestie van ‘de slager die zijn eigen vlees keurt of beter gezegd bepaalt of dat gekeurd mag worden’. Het protocol deugt volgens hem niet. Het alternatief, om een kwestie via de gemeenteraad te spelen is ook niet wenselijk. Dan ligt alles op straat. En ook de toegankelijkheid van de gemeentelijke klachtencoördinator trekt Hauser in twijfel.

De burgemeester is van mening dat: “de gemeente de gebruikelijke protocollen volgt op dit terrein met de gebruikelijke werkwijze en gebruikelijke opschaling. Ik denk dat het goed is ook die te beoordelen om vervolgens te constateren of de gebruikelijke werkwijze, zoals we die elders in het land ook kennen, ook op ons van toepassing is. En daar wou ik het maar even bij laten.”

Theo Helmers van het CDA vindt het bezwaarlijk dat Hauser zonder hoor en wederhoor van alles roept met naam en toenaam (de burgemeester en gemeentesecretaris). Helmers vindt een openbare avond niet het gremium om dit soort zaken te bespreken. Hij vraagt om zorgvuldigheid en ondersteunt de burgemeester met zijn inbreng.

Het is een zware aantijging van Hauser richting het college in de raadsvergadering vorige maand. Naar aanleiding van een kwestie die voor niet-betrokkenen vaag blijft. Het college neemt de aanklacht in ieder geval zwaar en serieus op. Een extern bureau gaat het vermeende gebrek aan integriteit nu onderzoeken en beoordelen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede