Geen subsidie voor fietsenstalling De Sonders

BERKELLAND – Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland nam in de afgelopen een aantal besluiten. Eén daarvan is het besluit om geen subsidie te verlenen voor het plaatsen van een overdekte fietsenstalling op De Sonders in Beltrum.

Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland heeft besloten om een subsidieverzoek in het kader van het Burgerinitiatief Fietsenstalling De Sonders Beltrum af te wijzen. De Stichting Accommodatie Vios had voor het plaatsen van de fietsenstalling een subsidie van 5000 euro gevraagd, op basis van een begroting van ruim 23.000 euro. De te plaatsen overdekte fietsenstalling is afkomstig van Bronkhorst High-Tech uit Ruurlo en ligt gedemonteerd opgeslagen in Beltrum.

De subsidie is afgewezen omdat de subsidieregeling Burgerinitiatieven voorschrijft dat een initiatief gesubsidieerd kan worden 'als het de sociale cohesie van het dopr bevordert'. Dat is volgens het ambtelijk advies niet het geval als de fietsen 'ineens onder een overkapping staan'. Bovendien is naar de mening van de gemeente de begroting niet realistisch: 'Het plaatsen van een overdekte fietsenstalling die als is vervoerd en gedemonteerd in Beltrum ligt opgeslagen, hoeft geen 23.000 euro te kosten'.

Huize Ruurlo
B&W heeft besloten om de toegangsweg en het parkeerterrein Stapeldijk te verkopen aan eigenaar Melchers van Huize Ruurlo. Ook de ondergrond van de Orangerie wordt aan Melchers verkocht. Daarmee komt het gehele complex in eigendom van Melchers. Hij heeft het verbouwd tot museum.

De gemeenteraad heeft in maart al ingestemd met het besluit om de toegangswegen op het terrein aan de openbaarheid te onttrekken. Dat besluit is nu onherroepelijk. Daardoor staat niets de verkoop van de gronden in de weg.

De verkoop betekent overigens niet dat het terrein niet meer toegankelijk is. Het park blijft voor bezoekers vrij toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.

Subsidie aan Berkelland FM
Het college van B&W stelt de raad voor om voor 2016 een subsidie van bijna 23.000 euro te verlenen aan Berkelland FM, dat valt onder de stichting Regionaal Media Centrum Oost (RMC ON)Nederland, dat ook Gelre FM (lokale omroep gemeente Oost Gelre) bestuurt. Dat betekent dat de raad een extra budget van 8.000 euro beschikbaar moet stellen. Het totaal van ongeveer 23.000 euro subsidie is gebaseerd op de rijksvergoeding van € 1,19 per huishouden, die de gemeente ontvangt om te voldoen aan de plicht om een lokaal toereikend media-aanbod te realiseren.

Het verzoek van Berkelland FM om 35.000 euro subsidie voor de aanschaf van zendmasten is afgewezen. Het college is van mening dat Berkelland FM dat moet betalen uit de reguliere subsidie.

Vier keer 250 euro
Uit het budget voor kleinschalige evenementen en activiteiten heeft het college vier bijdragen van elk 250 euro verstrekt. Zo heeft de Touwtrekvereniging Eibergen zo'n bijdrage gekregen voor een internationaal touwtrektoernooi. Het Eibergs Mannenkoor heeft 250 euro ontvangen voor de Berkelland Korendag. Reuring in de Koepel, als afscheiding van Oranjepop Neede krijgt ook zo'n bedrag als de officiële aanvraag wordt ingediend. De laatste club die 250 euro ontvangt is de TC-Beltrum voor het organiseren van een regionale open dag G-tennis.

Geen kookloods in de Ventersteeg
Het college van burgemeester en wethouders verleent geen vergunning voor het vestigen van een kookloods op het perceel Ventersteeg 7 in Ruurlo. Het college is van mening dat dit niet past binnen de bestemming Bedrijventerrein.

Eigenaar Dolphijn wilde naast kooklessen ook feestjes en wijnproeverijen houden. Dat mag niet en het is ook ongewenst om dit soort horeca-achtige activiteiten op een bedrijventerrein te ontplooien, aldus het college. Die activiteiten horen thuis in het centrumgebied.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden