De Tien Woorden

EIBERGEN - De Tien Woorden is al sinds jaar en dag de titel van een serie in het dagblad Trouw, waarin een Bekende Nederlander zijn of haar visie geeft op de tien geboden. Voor de één tien door God zelf aan Mozes gedicteerde voorschriften: 'Gij zult (niet)......'. Voor een ander tien basale algemeen bekende humanitaire leefregels, door Joodse filosofen geredigeerd en aan de grote wetgever Mozes toegeschreven.

Jan Struijk zal een korte inleiding houden over de ontstaansgeschiedenis van de Tien Woorden. Hoe moeten we de Tien Woorden nu verstaan, gezien de enorme tijdspanne die overbrugd moet worden tussen ontstaan en onze tijd?
Velen, ook niet christelijke auteurs, halen de Tien Woorden aan in hun artikels en boeken over hoe te leven. Blijkbaar hebben deze 'antieke' leefregels nog zeggingskracht in de 21ste eeuw.
De bijeenkomst is op woensdag 13 maart vanaf 20.00 uur in De Huve. Inleider en gespreksleider is ds. Jan Struyk.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden