Foto:

Voormalige apotheek als woning met atelier

EIBERGEN - In het centrum van Eibergen staan winkelpanden leeg. Vaak al voor langere tijd. Met die panden kan niet veel anders dan wat er nu gebeurt. In de structuurvisie, waarin ruimtelijk beleid staat beschreven, is nu de mogelijkheid geschapen op elf plekken nieuwe woningen te creëren. Wat waar precies mag wordt nog concreter uitgewerkt in een beleidslijn. Het zijn ook de eigenaren van dergelijke winkelpanden die om nieuwe mogelijkheden vragen.

Door Rob Stevens

De eerste kandidaat heeft zich inmiddels voor deze nieuw geschapen mogelijkheid aangediend. Het gaat om de voormalige apotheek aan de Grotestraat 74, die al een tijdje leeg staat. De gemeente staat hier de vestiging toe van een woning met atelier. Dit plan past volgens wethouder Teselink in de gedachte zoals de beleidslijn er uit zal komen te zien. In bepaalde delen van het centrum zal in de toekomst een meer 'gemengd beeld' ontstaan wat betreft het gebruik van de panden. Het nieuwe straatbeeld bestaat dan uit afwisselend winkels en voormalige winkels waarin wordt gewoond én waarin sprake is van een tweede ondergeschikte functie. Zoals in de voormalige apotheek dus een woning met atelierruimte komt. Maar ook alleen wonen kan. De bedoeling is in ieder geval dat zo hinderlijke leegstand wordt verminderd.
Het is wel uitdrukkelijk de bedoeling dat het echte centrum, de Brink en direct omliggende straten als de Kluiversgang, de Hagemanstraat en het Hagen, een uniform beeld als winkelcentrum houdt. Dat blijft een zo compact mogelijk centrum met dus alleen winkels. Het nieuwe beleid is met name bedoeld ter verbetering van het straatbeeld in het gebied in de schil om het centrum. De nieuwe beleidslijn, waarin regels staan geformuleerd voor het gebruik van die panden, moet volgens de wethouder de schijn van willekeur bestrijden. Mensen kunnen zelf met een voorstel komen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden