Veiligheid kost geld

BERKELLAND - In de regio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) werken 22 gemeenten samen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op rampen. Voor onze veiligheid. Deze samenwerking moet de slagvaardigheid en professionaliteit van de betrokken diensten verbeteren. De VNOG is in het leven geroepen om met allerlei veiligheidsmaatregelen het risico op incidenten, rampen en crisis te voorkomen en verkleinen, als het toch nodig is effectief op te treden, én om de oude situatie na een ramp te herstellen.

Door Rob Stevens

Binnen de regio zijn in de 22 gemeenten 56 brandweerposten actief. Zij voeren de dagelijkse brandweerzorg uit. De brandweer op regioniveau is verantwoordelijk voor de voorbereiding op rampen en calamiteiten, samen met de geneeskundige hulpverlening. Er werken zo'n 1.500 brandweervrijwilligers en 300 beroepskrachten in de regio. Bij een crisissituatie werken diverse disciplines en partners samen: brandweer, geneeskundige hulpverleningsorganisaties, defensie, en politie; maar ook de waterschappen, het Openbaar Ministerie, de Provincie en Rijkswaterstaat.
Daar hangt natuurlijk een kostenplaatje aan. Een goed functionerend VNOG leidt tot minder incidenten, slachtoffers en schade en betekent dat dan ook minder kosten worden gemaakt. Maar er blijken aanpassingen nodig om de VNOG op de lange duur financieel gezond te houden terwijl ze toch haar taken kan voeren. In een beleidsnota wordt nu gesproken over een noodzakelijke extra bijdrage van Berkelland dit jaar die in 2020 kan oplopen tot maximaal 342,823 euro op een totaalbedrag van 2.236.029. Dat geldt voor meer gemeenten. Mogelijkheden tot besparing waaraan wordt gedacht zijn bijvoorbeeld een betere beheersing van de vrijwilligersvergoedingen en het aantal personen op voertuigen. Burgemeester van Oostrum vindt dat er toch te weinig wordt gezocht naar mogelijkheden te besparen. Berkelland doet een aantal voorstellen om deze kostenstijging een halt toe te roepen. Zo geeft hij het voorbeeld dat voor een brandweer tankspuit best een langere afschrijvingstermijn kan worden gehanteerd dan de huidige vijftien jaar. Berkelland beschikt over modellen die al twintig jaar goed dienst doen. En zo worden meer suggesties aangedragen. Van Oostrum vindt het in ieder geval de moeite waard deze te onderzoeken.

Meer berichten