Eurobudget naar sport en bewegen voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

BERKELLAND - De gemeente Berkelland zet het Eurobudget, een bedrag van bijna dertigduizend euro, verkregen als klant van Menzis, in voor bevordering van sporten en bewegen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Door Rob Stevens

Gemeenten die bij Menzis een collectieve zorgverzekering hebben voor inwoners met een smalle beurs kunnen bij de zorgverzekeraar aanspraak maken op een Eurobudget. Menzis verbindt zo haar naam met sport, gezondheid en verbeterde leefkracht. Het budget kunnen gemeenten gebruiken voor projecten die de maatschappelijke positie van deze groep versterkt en verbetert.
In Berkelland wordt het budget van bijna dertigduizend euro gebruikt ter ondersteuning van inwoners die sportief niet actief zijn en tegelijkertijd een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben of van een minimuminkomen rond moeten komen. Kwetsbare doelgroepen zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of nieuwkomers in Berkelland. De werving van deelnemers gebeurt in samenwerking met SDOA, de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Sport en bewegen wordt als hefboom gebruikt om deze doelgroep te activeren en stimuleren. De Sport Federatie Berkelland heeft hiervoor een project ontwikkeld: Sport Werkt Extra. De afgelopen jaren zijn al positieve ervaringen opgedaan met de voorganger, het programma Sport Werkt. Een programma van tussen de twintig en dertig weken met één à twee maal per week een activiteit. Het nieuwe programma Sport Werkt Extra zal veertig weken duren. Van deelnemers wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd. Eerst wordt de fysieke en mentale conditie van deelnemers beoordeeld, gevolgd door een fysieke training waarbij gewerkt wordt aan mobiliteit, kracht en uithoudingsvermogen. Daarna wordt gewerkt aan sociale contacten, samenspel, teamgericht sporten en sportgerichte training om deelnemers te bewegen aansluiting te zoeken bij een reguliere sportvereniging.

Wethouder Marijke van Haaren: "Met de eigen bijdrage investeren deelnemers in de eigen gezondheid. En het garandeert betrokkenheid en inzet. Het project beoogt dat deelnemers na het project lid van een sportvereniging worden, zodat het effect structureel wordt. En we hopen natuurlijk dat de sportiviteit ook z'n positieve invloed heeft op andere levensterreinen. De eerste resultaten zijn positief. De deelnemers lijken blij met het project te zijn en tot meer activiteit te komen. Voor een deel van de groep is sport een nieuwe routine geworden. Zonder dat we overigens over de resultaten al harde getalsmatige cijfers hebben."

Meer berichten