Wordt de Vestingstad nu alsnog een Meststad? Foto: Kyra Broshuis/archief Achterhoek Nieuws
Wordt de Vestingstad nu alsnog een Meststad? Foto: Kyra Broshuis/archief Achterhoek Nieuws

RMS wil toch door met megamestfabriek in Groenlo

OOST GELRE- Het doek leek gevallen voor RMS, het Duitse bedrijf dat in Groenlo een mega grote mestfabriek wilde realiseren. Op 27 juni 2019 deed de rechtbank Gelderland uitspraak in de zaak die verschillende belanghebbenden tegen RMS hadden aangespannen. Drie vergunningen (Wabo, Wet natuurbescherming en Waterwet) die aan RMS verleend waren door de provincie, werden toen door de rechtbank vernietigd.

Door Kyra Broshuis

De rechtbank was namelijk van oordeel dat onvoldoende duidelijk was gemaakt waarom het oprichten van de inrichting geen nadelige gevolgen zou hebben voor het milieu. De punten die volgens de rechter beter gemotiveerd moesten worden, gaan over energie-efficiëntie, het lozen van afvalwater en de gevolgen van het aanpassen van het proces voor geur en de stikstofuitstoot. De rechtbank oordeelde daarnaast dat het Mer-beoordelingsbesluit en enkele voorschriften in de vergunning aangepast moeten worden. De verwachting bij de meeste inwoners van Groenlo was dat er, met het vernietigen van de vergunning door de rechter, een eind was gekomen aan de plannen van RMS.

Aanvullende informatie
Na de rechtszaak bleef het lang stil. Raadslid Paul Wallerbos heeft daarom namens Onafhankelijken Oost Gelre de afgelopen weken het Oost Gelrese college en de vergunningverlenende instantie (ODA) bevraagd hoe het nu zit met de beoogde vestiging van RMS op Laarberg. Uit de antwoorden die Wallerbos kreeg blijkt dat RMS het bijltje er nog niet bij neer heeft gegooid en alsnog een serieuze poging wil doen om de benodigde vergunningen voor de megamestfabriek op de Groenlose Laarberg bij elkaar te krijgen. OOG wilde ook weten hoe de verdere procedure eruit ziet, of er dit keer wel een volledig diepgaand onderzoek naar de risico’s via een MER (milieu effect rapportage) uitgevoerd zal worden. Het college antwoordde als volgt: “De beslissing op de eerdere Omgevingsvergunning-aanvraag uit 2017 is vernietigd. Op deze aanvraag moet nu opnieuw worden besloten met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank. Om een nieuw besluit te kunnen nemen op zowel de vergunningaanvragen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Waterwet als Natuurwet is aan de aanvrager gevraagd om voor 1 april 2020 aanvullende informatie aan te leveren”.

Actief informeren
OOG stelde ook de vraag of het college nog steeds verwacht dat de grond eind 2020 aan RMS verkocht zal worden. “De gebiedsonderneming verwacht de grond aan RMS te verkopen zodra de vergunningen onherroepelijk zijn. Laarberg heeft nieuwe afspraken contractueel vastgelegd met RMS. De levering zal plaatsvinden na onherroepelijk worden van de voor het voorgenomen gebruik benodigde vergunningen, met dien verstande dat levering uiterlijk geschiedt op 31 december 2021”, legt het college uit. OOG, tegenstander van de komst van de megamestfabriek, vindt dat het college en de provincie onvoldoende actief de burgers, bedrijven en boeren hebben geïnformeerd. Het college vindt echter dat het actief informeren van bewoners in eerste instantie een taak van RMS zelf is. Wel komt er nog deze maand, in opdracht van de provincie, een nieuwsbrief op de gemeentepagina’s in de Groenlose Gids en Elna.

Meer berichten