Berkelland geeft inwoners meer energie-invloed

BERKELLAND - Omwonenden en inwoners krijgen in de gemeente Berkelland meer inbreng bij participatie in en landschappelijke inpassing van projecten voor het opwekken van duurzame energie. Zij kunnen meedenken en meebeslissen én meeprofiteren van de opbrengst. Dat is het gevolg van een wijziging van het beleidskader Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking (RODE), waartoe de gemeenteraad van Berkelland op dinsdag 26 mei heeft besloten.

De drie energiecoöperaties in de gemeente, BerkellandEnergie, Duurzaam Beltrum en Zondelen in Berkelland zijn blij met het besluit. Inwoners van de gemeente krijgen invloed In de voorbereidende beleidsfase en ook in de projectfase. Zowel bij de coöperaties, als bij veel bewoners(groepen) rondom Haarlo, Neede, Noordijk en Hupsel heerste onvrede met het beleid dat het college had voorgesteld. In die plannen van februari 2020 werd lokaal eigenaarschap niet afgedwongen, terwijl juist de omwonenden en de regio hier het meeste baat bij hebben. De gemeenteraad bleek daar gevoelig voor.

Succesfactor
Lokaal eigendom blijkt juist een succesfactor bij de Berkellandse energiecoöperaties. De drie lokale initiatieven hebben sinds 2015 bewezen dat zij samen met inwoners en dorpsorganisaties projecten succesvol kunnen ontwikkelen. Hierbij staat voortdurend het belang van inwoners voorop, waarbij sprake is van minimaal 50 tot 100 zelfs procent lokaal eigendom in de opwekprojecten. Paul Knuvers, voorzitter van energiecoöperatie BerkellandEnergie: ”Wij gaan graag samen met de gemeente, dorpsorganisaties, bewonersgroepen aan de slag om het nieuwe beleid handen en voeten te geven richting projectontwikkelaars”.

Samenwerking
De energiecoöperaties BerkellandEnergie, Duurzaam Beltrum en Zondelen in Berkelland werken voor het opwekken van lokale energie samen met Agem. “We hebben dezelfde filosofie als Agem als het gaat om de kringloop van energie. Deze is gebaseerd op drie pijlers: energie besparen, lokaal opwekken en efficiënt benutten en tot slot het uitleveren van duurzame energie aan particulieren en bedrijven in de regio. Hiermee wordt de Achterhoekse energie-kringloop gesloten door alle Achterhoekse energie ín de Achterhoek te houden”, aldus Knuvers.
Op dit moment is bijvoorbeeld de coöperatie BerkellandEnergie betrokken bij de eerste verkenningen en onderzoek naar mogelijkheden om grootschalig zonne- en windenergie op te wekken in het buitengebied van Berkelland. Knuvers licht deze verkenning toe: “Dat zullen wij altijd samen met inwoners doen. Hierbij wordt een zo groot mogelijke zeggenschap, eigendom en financiële opbrengst bij inwoners en het gebied vooropgesteld. Voor beide projecten geldt dat uiteindelijk de omgeving eigenaar wordt van de projecten, de beslissingen neemt en ervan profiteert. En natuurlijk zijn natuur-milieu, landschap en leefbaarheid waarden die essentieel zijn. Als lokaal genestelde energiecoöperaties nemen we graag het initiatief om met omwonenden, belanghebbenden en gemeente tot goed beleid en uitvoering te komen. Agem zal ons hierin ondersteunen.”


Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden