<p>Ellen Bakker is al jaren zeer actief bezig laaggeletterdheid aan te pakken. Rechts Lienke Wind uit Berkelland. Foto: Miriam Szalata</p>

Ellen Bakker is al jaren zeer actief bezig laaggeletterdheid aan te pakken. Rechts Lienke Wind uit Berkelland. Foto: Miriam Szalata

‘Wie woorden niet begrijpt, heeft moeite met de samenleving’

ACHTERHOEK - De Lichtenvoordse Ellen Bakker is hartstikke blij met de actie om laaggeletterdheid aan te pakken. In haar gemeente Oost Gelre is er al geruime tijd veel aandacht voor. Bakker zelf was er vanaf het begin actief mee bezig.

Door Miriam Szalata

Eerst met haar taalbureau ZON en tegenwoordig in het Taalcafé en Taalteam Achterhoek. Ze wil mensen helpen, zegt ze. “Ik zie de mens die moeite heeft met de samenleving omdat hij de woorden niet heeft. Dat is wat mij drijft.”

Bakker begon haar taalbureau in 2009 als ondernemer. “Ik werd ingehuurd door bijvoorbeeld een bedrijf hier in Lichtenvoorde, waar veel mensen werkten met weinig opleiding. Mensen die moeite hadden met lezen en schrijven. De bedrijfsleiding zag wat mensen nodig hebben om zich goed te voelen, om zich begrepen te voelen en liet mij ze met taallessen helpen”, vertelt ze.
Niet alleen in dat bedrijf, ook thuis aan de keukentafel gaf Bakker les aan mensen die haar hulp konden gebruiken. Maar waar ze het bedrijf keurig een factuur kon sturen, merkte ze dat de mensen bij haar aan tafel zich vaak niet de uitgave voor ondersteuning konden permitteren. Bakker zette haar gevoel om mensen te helpen voorop. Voor haar taalbureau was dat funest: het bleek financieel niet levensvatbaar. “Intussen had ik Stichting Lezen Werkt opgericht, waardoor het mogelijk werd om als vrijwilliger ook mensen die ondersteuning niet konden betalen, toch te kunnen helpen.”

Lokaal ontstonden er ook andere initiatieven zoals het Taalcafé, opgezet door de dominee, voor inwoners van Lichtenvoorde die een andere taal dan het Nederlands als moedertaal hebben. En ook het Taalteam Achterhoek kwam van de grond, met steun van de gemeenten Aalten, Winterswijk en Oost Gelre. Bakker werd met haar Stichting Lezen Werkt er nauw bij betrokken. Bijzonder is dat ze in 2015 een lap grond kocht. Daar kwamen Irakezen via het Taalcafé moestuinieren. Al gauw raakten buurtbewoners erbij betrokken en ook autochtone Lichtenvoordenaren die de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn. Bakker is supertrots. “Je helpt mensen en ondersteunt ook bij de integratie. Plus dat ouderen en jongeren elkaar ontmoeten.”

Het Taalteam Achterhoek (met subsidie van de provincie) kent drie doelen. Bakker: “Deelnemers nodigen andere deelnemers uit voor Erop Uitstapjes. Taalambassadeurs komen in bedrijven waar laaggeletterden werken. En als derde geeft het Taalteam bekendheid aan leesproblemen door vloggen, bloggen en informatieve bijeenkomsten te organiseren.”
Het lijkt erop dat dit initiatief uitgebreid wordt naar de gemeente Berkelland. Lienke Wind uit Neede, die met Bakker meedraait, heeft het bij de burgemeester onder de aandacht gebracht. Wind: “Het is de bedoeling dat Berkelland aansluit, maar door corona ligt dat nu even stil.”

De Achterhoek zet in op betere (taal)vaardigheid

De Achterhoek zet stevig in de (taal)vaardigheden van inwoners te verbeteren. Voor de komende periode is er 117.000 euro extra per jaar beschikbaar om mensen te helpen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. 

Eén op de zes mensen heeft moeite met taal en rekenen. Ze zijn -zoals ook wel heet - laaggeletterd. In de regio Achterhoek gaat het om ongeveer 40.800 inwoners. De gemeenten willen deze mensen met passende cursussen meer kansen bieden. Het doel is dat uiterlijk eind 2024 in alle gemeenten een effectieve aanpak van laaggeletterdheid is gerealiseerd.

Als de basisvaardigheden taal, rekenen en omgaan met de computer verbeteren, dan heeft dat ook positieve gevolgen voor de gezondheid, de positie op de arbeidsmarkt, de financiële zelfredzaamheid en voor de betrokkenheid van ouders bij de (taal)ontwikkeling van hun kinderen. 

Er is Achterhoek breed een Regioplan Aanpak Laaggeletterdheid gemaakt, dat in het voorjaar van 2021 van start gaat. 

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden