Arjan van Liere. Foto: Frans Nikkels - DTCT
Arjan van Liere. Foto: Frans Nikkels - DTCT

Smash Neede wisselt van voorzitter

Algemeen

NEEDE - Tennis- en Padelvereniging Smash Neede heeft tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering een nieuwe voorzitter gekozen. Na drie jaar nam voorzitter Maarten Rambach afscheid. Tot zijn opvolger is gekozen Arjan van Liere, ondernemer.

Door Rob Weeber

Voor velen lijkt een voorzitterschap van een vereniging wellicht een meer ceremoniële functie, maar het tegenovergestelde is waar. Wie de laatste jaren de ontwikkeling van Smash Neede heeft gevolgd, ziet dat de vereniging baat heeft gehad met de bestuurswisselingen. Met name na het 50-jarig jubileum in 2011 werd duidelijk dat de neergaande lijn in de tennissport ook aan het toenmalige TV Neede niet voorbij zou gaan. De oplossing werd toen gezocht in de aansluiting bij de nieuwe sport Padel en de introductie van het rolstoeltennis. TV-Neede werd daarmee de eerste vereniging in de Achterhoek die zowel (rolstoel)tennis als padel aanbood.

De bestuursperiode met Maarten Rambach als voorzitter richtte zich op de nieuwe identiteit van de vereniging en de verdere uitbouw van de gekozen strategie. “Als nieuw bestuur werden we geconfronteerd met een situatie waarin padel en rolstoeltennis hun plek in de genen van de vereniging moesten verwerven. Tennis bestond al sinds begin jaren zestig en je kunt je voorstellen dat alle neuzen nog grotendeels in de tennisrichting stonden. Daarom hebben we voor een nieuwe naam gekozen, Smash Neede, tennis en padel. Verder hebben we een goede stap gemaakt met de verduurzaming van de vereniging door de aanschaf van zonnepanelen en ledverlichting rond de banen.“ Volgende maand wordt er een tweede padelbaan bijgebouwd en krijgt de vereniging een echte rolstoeltennisbaan. De samenwerking met de Esther Vergeer Foundation heeft geen windeieren gelegd. De groep is inmiddels al uitgebouwd naar twaalf rolstoeltennissers.

De nieuwe voorzitter speelde nooit tennis, maar is inmiddels een enthousiast padelspeler. Als ondernemer zag hij de ontwikkelingen binnen de vereniging en ook de kansen die het bood om de vereniging weer een stap verder te brengen. “Er staat een mooi fundament onder een gezellige club, waarin vooral de drie sporten gelijkwaardig aandacht krijgen. Dat is een compliment voor het vorige bestuur. Voorzichtig zien we het aantal leden weer toenemen. Smash Neede heeft de potentie om die stijgende lijn verder voort te zetten. Mijn inbreng zal zich met het nieuwe bestuur in eerste instantie richten op de verdere uitbouw van de drie sporten die we bieden. De vraag naar niet-clubgebonden sporten zal zich de komende jaren doorzetten, zo is onze mening. Daar spelen we met onze faciliteiten, automatisering en verhuurmogelijkheden op in. Ook richten we ons op jongeren. Ze moeten achter de PlayStation vandaan en actief in beweging komen! Daarnaast zullen we ons best doen om het aantal leden te laten toenemen en ons park meer commercieel te benutten. We hebben er zin in!”

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant