Een beeld van de website www.nedersaksisch.com.

Een beeld van de website www.nedersaksisch.com.

In streektaalmaand maart: lancering website Platform Nedersaksisch

Algemeen

ACHTERHOEK - Nu de wereld een stuk kleiner is geworden door corona, waarderen we de omgeving om ons heen meer. Want hoe uniek is het dat noordoost Nederland niet alleen zijn eigen Nedersaksische streektalen heeft, maar ook zijn eigen cultuur, geschiedenis, gebruiken en mentaliteit? Om daarop zuinig te zijn en er nog meer mensen van te laten genieten, is Platform Nedersaksisch opgericht: om te inspireren, te motiveren en te verbinden.

De website www.nedersaksisch.com gaat 30 maart online. Van Groningen tot Twente en van Stellingwerf tot de Achterhoek: in het noorden en oosten van Nederland wordt een unieke taal gesproken: het Nedersaksisch. Elk gebied heeft zijn eigen varianten, denk aan het Gronings, Stellingwerfs, Drents, Twents, Sallands, Veluws en Achterhoeks. Maar niet alleen deze unieke zelfstandige taal verbindt het noorden en oosten van ons land. Er heerst ook een unieke cultuur, met een rijke geschiedenis. Het Nedersaksisch leeft in prachtige streektaalliedjes, door mooie historische gebouwen, in unieke landschappen en op festivals als de Zwarte Cross. In het Nedersaksische taalgebied heerst een mentaliteit van naoberschap en aanpakken, van omkijken naar elkaar en denken in mogelijkheden, niet in grenzen.

Initiatieven
Dat Nedersaksische gevoel, met zijn eigen taal en cultuur, is iets om trots op te zijn. Om te behouden, te stimuleren en uit te dragen. Daar zet Platform Nedersaksisch zich voor in. Als aanjager, inspirator en verbinder, op maatschappelijk en economisch vlak, binnen kunst en cultuur, onderwijs, de samenleving en het openbaar bestuur. Hier zijn al tal van voorbeelden van. Denk aan een kinderboek waarin de dieren tokken en tjilpen in het Drents, een gedichtenwedstrijd in het Nedersaksisch, een spotifylijst met Nedersaksische streektaalliedjes, de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book, een raadsvergadering die in het Stellingswerfs wordt gehouden en nog veel meer.

Nedersaksisch oergevoel
Op de nieuwe website is deze en nog veel meer informatie over het Nedersaksisch en de verschillende taalgebieden te vinden. Ook is het een plek waar iedereen zich kan laten inspireren, kan netwerken, de eigen Nedersaksische projecten kan promoten, expertise op kan vragen en de samenwerking kan zoeken bij het ontplooien van nieuweinitiatieven die met het Nedersaksisch te maken hebben.

Platform Nedersaksisch is een gezamenlijk initiatief in opdracht van de provincies. De partners zijn: Centrum Groninger Taal en Cultuur, Groningen, Stichting Stellingwerver Schrieversronte, FrieslandHuus van de Taol, Drenthe-Overijsselacademie in Overijssel en Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers, Gelderland.


www.nedersaksisch.com

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen - Neede