Rick Hulshof (23) bereidt zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Eigen foto

Rick Hulshof (23) bereidt zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Eigen foto

Rick Hulshof, de jongste op de kandidatenlijst voor GroenLinks

Algemeen

NEEDE - Onlangs maakte GroenLinks de kandidatenlijst bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Daarop staan twee ‘jongelingen’. Priscilla Duin 31 jaar, staat op plek drie, en is woonachtig in Neede. Rick Hulshof is 23 jaar, staat op plek vier, en woont in Eibergen. Voor veel leeftijdsgenoten is politiek een ‘ver van mijn bed show’. Maar voor Rick Hulshof niet.

Door Rob Stevens

Hulshof lijkt volgens zijn ouders op zijn overgrootvader. Rick Hulshof: “Ik heb hem niet gekend. Maar het schijnt dat mijn overgrootvader in allerlei plaatselijke overlegstructuren, organisaties en clubjes zat. Om wat te betekenen voor de gemeenschap en individuele mensen. Die drive heb ik ook wel.”

Het interview is online, via zoom. Rick zit nu een aantal dagen op zijn kamer in Den Haag, hij studeert politicologie. Op de vraag hoe het met hem gaat zegt hij: “Je kent me. Druk, druk, druk. Mijn bachelor studie Politicologie met als specialisatie internationale betrekkingen vraagt natuurlijk de nodige tijd. En sinds kort ben ik er ook een bachelor Rechten bij gaan doen. Dat vakgebied interesseert me ook en is een goede aanvulling op Politicologie. Het geeft inzicht in de hardere kaders van de politiek.” De raadsverkiezingen staan voor de deur. Dat betekent dat ook de nodige tijd gaat zitten in de verkiezingscampagne. Rick is geen onbekende in het gemeentehuis. In februari 2019 werd hij geïnstalleerd als burgercommissielid. De weken dat er commissievergaderingen zijn en fractieoverleg, is hij gauw een uur of tien bezig met gemeentelijke politiek. Kleinere fracties hebben nu eenmaal een relatief grotere werkdruk.

Op de vraag wat zijn ambities zijn zegt hij: “De jongste wethouder van Nederland worden, dat gaat me helaas niet meer lukken, die eer is al opgeëist. Maar de raadsverkiezingen staan voor de deur. We zullen zien welke posten er vrijkomen. Een deeltijd wethouderschap van vier dagen per week, te combineren met mijn studie, zie ik wel zitten. Ik hoop in de Achterhoek te blijven. Maar de realiteit is natuurlijk wel dat het zwaartepunt van mijn type werk vooral in het westen ligt.” Aan de laatste opmerking koppelt Rick meteen één van zijn speerpunten waarom hij de politiek in is gegaan: de bereikbaarbaarheid van de regio. Hij merkt nu met zijn studie in Leiden dat dat voor studenten uit de regio belangrijk is. Maar ook energie en klimaat hebben zijn belangstelling. Daarvoor zijn ook veranderingen in de agrarische sector noodzakelijk volgens Rick. Maar die omslag moet wel in nauwe samenwerking met de boeren gebeuren. Dat is voor de sector én de samenleving van belang.

Andere thema’s die voor hem belangrijk zijn: verhoging van de bijstand om armoe Berkeland uit te krijgen, het vuurwerkverbod, de Ja-Ja-sticker om de papieren afvalberg te verminderen en invoering van de Diftar, het systeem waarbij per huishouden of organisatie wordt geregistreerd hoeveel en wat voor soort afval wordt aangeboden. Met daaraan gekoppeld een gedifferentieerde afvalstoffenheffing.

Rick Hulshof zit niet graag stil en is veelzijdig. Toen het levenstempo in het begin van de corona even stil viel volgde hij een online biercursus. Het discussiëren over maatschappelijk thema’s zat er al vroeg in. Dat hebben ze thuis wel gemerkt. Zijn vader Hans Hulshof, de bekende chocolatier, discussieert graag met hem maar was ook wel blij dat Rick zich aansloot bij GroenLinks. Toen kon hij zijn ambities daar kwijt.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede