Peter van Heek, Albertine van der Berg, Henny Tuut, Pieter Gerdanus, Bert Vogel en Bert Westhuis Komen in actie voor behoud van de Huve. Foto: Rob Stevens

Peter van Heek, Albertine van der Berg, Henny Tuut, Pieter Gerdanus, Bert Vogel en Bert Westhuis Komen in actie voor behoud van de Huve. Foto: Rob Stevens

Stichting Eibergen Beweegt voorziet kansrijke reddingsactie voor Dorpshuis De Huve

Maatschappij

EIBERGEN - Het is inmiddels algemeen bekend dat Dorpshuis De Huve per 1 juli de deuren dreigt te moeten sluiten. Omdat het personeel en de huur niet meer betaald kan worden. Zo’n dertig verenigingen en clubs in Eibergen dreigen hun vaste onderkomen te verliezen. Een groepje betrokkenen ziet de grote betekenis van het dorpshuis voor Eibergen en wil dat niet laten gebeuren. Woensdagmiddag werd een persconferentie belegd waarin de reddingsactie werd toegelicht.

Door Rob Stevens

Aan tafel in De Huve zitten Peter van Heek van Eibergen beweegt en Bert Westhuis, Albertine van der Berg, Henny Tuut en Pieter Gerdanus die allen iets met de kerk ‘van doen hebben’ of hebben gehad. Eén ding hebben ze gemeen, allemaal zijn ze overtuigd van het belang van De Huve voor de leefbaarheid van Eibergen. Huurders dreigen nu al weg te lopen. Dat moet stoppen.

De Stichting Eibergen Beweegt is opgericht volgens haar statuten voor onder meer een ‘actief, aantrekkelijk, leefbaar en veilig dorp’ en ‘het bevorderen van het maatschappelijk welzijn en de volksgezondheid van met name de inwoners van Eibergen en omgeving (…) onder meer door het stichten van de gewenste multifunctionele accommodaties. De link met de De Huve is dan snel gelegd.

Obligaties
Peter van Heek van deze stichting is ook betrokken geweest bij de aankoop van café Kerkemeijer in Rekken door inwoners van Rekken. Via een constructie van obligaties, van verschillende waardes. Binnen no-time was de benodigde twee ton binnen. Inwoners krijgen uiteindelijk hun geld, mét rente, terug én behouden zo hun café.
In Eibergen wordt nu een vergelijkbare constructie opgetuigd. Het geld hoeft ook niet meteen op tafel te komen. Mogelijk wordt met een vorm van uitgestelde betaling gewerkt, de zogenaamde Groninger Acte. Eerste prioriteit heeft nu de verkoop en uitgifte van obligaties om het beoogde bedrag bij elkaar te krijgen. Verder zijn er nog wel wat obstakels te nemen zoals de opzet van een nieuwe stichting, de ontwikkeling van een dekkend exploitatieplan en verdere verduurzaming van het gebouw om de energiekosten omlaag te krijgen. Er zal veel met vrijwilligers worden gewerkt. Het verkrijgen van een ANBI-status is van belang om subsidieaanvragen mogelijk te maken en giften aftrekbaar te maken voor de belasting.

Iedereen die zitting wil nemen in het op te richten stichtingsbestuur en/of verder wil meedenken over een en ander of nu al duidelijk wil maken geïnteresseerd te zijn in de aankoop van één of meer obligaties, kan dat kenbaar maken per e-mail: eibergenbeweegt@eibergen.nl. Op korte termijn zal over de voortgang uitvoeriger worden gecommuniceerd.

Vertrouwen
De reddingsgroep straalt vertrouwen uit. Zaterdag 27 april wordt Koningsdag dan ook gewoon gevierd op het terrein voor De Huve. Er is dan koffie en gebak. Terwijl dat aanvankelijk niet de bedoeling was. Koningsdag is ook meteen het moment waarop de verkoop van obligaties officieel start. Het vertrouwen in de toekomst is mede gebaseerd op de succesvolle aankoop van Kerkemeijer in Rekken. Het vijftal doet nu een appel op de huidige huurders de ontwikkelingen met vertrouwen af te wachten en gewoon in De Huve te blijven. Iedereen die geïnformeerd wil worden over de verdere ontwikkelingen of geïnteresseerd is in de obligaties wordt dus gevraagd zich te melden.


eibergenbeweegt@eibergen.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant