Foto: PR
Foto: PR

Fusieplannen van SOPOW en OPONOA beëindigd

Onderwijs

REGIO  - De voorgenomen fusie tussen de Achterhoekse onderwijsinstellingen SOPOW (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk) en OPONOA (Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek) is met onmiddellijke ingang beëindigd. Hoewel de samenwerking tussen beide basisonderwijsinstellingen op de werkvloer goed was, hebben de Raad van Toezicht, College van Bestuur en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van SOPOW uiteindelijk besloten de fusie af te blazen.

Het afgelopen jaar is er door beide organisaties veel tijd en energie gestoken in een intensieve samenwerking op alle fronten. Uiteindelijk is gebleken dat er te weinig draagvlak binnen SOPOW is voor een fusie. Hoewel teleurstelling over het niet doorgaan van de fusie overheerst, gaan betrokken partijen toch met een positief gevoel uit elkaar. De komende periode zal door zowel OPONOA als SOPOW worden benut om zich te beraden op de verdere toekomst.

Wie vragen heeft over de beëindiging van de fusie tussen SOPOW en OPONOA of meer wil weten over de verdere toekomstplannen van (een van) beide organisaties? Neem dan contact op met Henri Soepenberg, voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting OPONOA, via tel. 0545-275166 of e-mail: h.soepenberg@oponoa.nl.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede