Zonneakker in Buitengebied Berkelland. Foto: Rob Stevens
Zonneakker in Buitengebied Berkelland. Foto: Rob Stevens

Bestemmingsplan buitengebied in laatste fase

Politiek

BERKELLAND - Het bestemmingsplan buitengebied is een belangrijk document voor al diegenen die er wonen of hun beroep uitoefenen. Het geeft weer of en waarvoor gronden in het landelijk gebied mogen worden gebruikt en bebouwd. Volgens wethouder Ter Denge is de totstandkoming van het document een proces van lange adem geweest maar lijkt het nu in een afrondende fase te komen. Ze prijst het vele ambtelijke werk dat hiervoor is verricht.

Door Rob Stevens

Op het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2020’, met het bijbehorende milieueffectrapport, zijn 156 zogenaamde zienswijzen binnen gekomen. Een zienswijze is een reactie op het voorgenomen besluit van de gemeente. Een bestemmingsplan kan gevolgen hebben voor de mogelijkheden die je hebt met je (agrarische) bedrijf op een specifiek stuk grond in het buitengebied. Mag je het bouwblok uitbreiden? Of een zonneweide aanleggen? Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels met betrekking tot grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over de maximale hoogte en breedte van gebouwen, geuroverlast, stikstofuitstoot, milieu en gezondheid.

De gemeente beoordeelt de binnen gekomen reacties in het licht van een mogelijke aanpassing van het bestemmingsplan. Het grootste deel van de zienswijzen kan gewoon ambtelijk worden afgehandeld. Een deel van de ingebrachte zienswijzenindieners wordt uitgenodigd voor een mondelinge toelichting in de nieuwe gemeenteraad. 

Dit gebeurt 12, 13 en 20 april tijdens een zogenaamde beeldvormende zitting van de raadsvergadering. Na de beeldvorming volgt dan nog de oordeels- en besluitvorming. Wethouder Ter Denge hoopt dat de afhandeling van het bestemmingplan in het college nog voor de zomer plaatsvindt met aansluitend een voorstel naar en uiteindelijke vaststelling in de raad.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede