De RK-gemeenschap in Ruurlo neemt afscheid van het kerkgebouw Willibrordus. Foto: PR
De RK-gemeenschap in Ruurlo neemt afscheid van het kerkgebouw Willibrordus. Foto: PR

De toekomst van geloofsgemeenschap St. Willibrord Ruurlo

Religie

RUURLO - Een woord- en communieviering op zaterdag 30 december 2023 vanaf 14.30 uur. Het is de laatste viering voordat de RK kerk Willibrordus Ruurlo definitief uit de eredienst wordt onttrokken. In deze viering staat de Ruurlose geloofsgemeenschap stil bij het afscheid van haar kerkgebouw.

Er ontstaan per 1 januari, aangezien de RK kerk Willibrordus Ruurlo door de HH Twaalf Apostelen wordt verkocht, een nieuwe situatie. ‘Wij sluiten 30 december een periode af waarbij de Willibrordus Kerk ons geliefde en vertrouwde kerkgebouw was en luiden met elkaar een nieuw tijdperk in. Wij willen als een zelfstandige geloofsgemeenschap verder gaan. De geboorte van de geloofsgemeenschap St Willibrord Ruurlo is dan een feit en dat willen we samen vieren’, zo laat de locatieraad weten. De traditionele oliebollenbijeenkomst waarin de vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet van het afgelopen jaar en waarin men afscheid neemt van de vrijwilligers die stoppen, wordt gewoon gehouden. Na afloop van deze viering is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de Ruurlose RK-geloofsgemeenschap.
De leden van de Willibrordus-parochie hebben via diverse publicaties vernomen wat de plannen van de HH Twaalf Apostelen zijn met de kerken in het samenwerkingsverband. De locatieraad laat weten er álles aan te hebben gedaan om de kerk voor Ruurlo te behouden voor deze geloofsgemeenschap. ‘Helaas is dat niet gelukt’, zo luidt de conclusie. De locatieraad Ruurlo wil echter vooruitkijken en stelde een werkgroep Sint Willibrord Ruurlo in om te onderzoeken of het mogelijk is om, zonder de 153 jaar oude Willibrordkerk, verder te gaan als een geloofsgemeenschap.
Gezamenlijk met de locatieraad Ruurlo stelden de leden van de werkgroep vast dat die mogelijkheden (samen met de mede-parochianen, oud-parochianen, belangstellenden en geïnteresseerden) er zeker zijn. De geloofsgemeenschap in Ruurlo gaat zelfstandig verder onder de naam Sint Willibrord Ruurlo. Na 1 januari 2024 is de kerk niet meer de locatie waar zij als geloofsgemeenschap elkaar ontmoeten. Er zijn gesprekken met de PKN om de mogelijkheden te verkennen voor de toekomst van de parochie. In de eerste drie maanden van 2024 kunnen zij al terecht in de Sprankel. De locatieraad zal de parochianen op 30 december laten weten wanneer daar de eerste viering zal zijn.
Over hoe het allemaal precies wordt vormgegeven in de nieuwe situatie is al een tijd nagedacht. De de werkgroep Sint Willibrord Ruurlo stelt zich voor een katholieke geloofsgemeenschap te vormen die samen komt om te vieren, lief en leed te delen, elkaar te inspireren, voor de medemensen te zorgen, bijbel te lezen, samen te eten en met de medechristenen activiteiten te organiseren. ‘Wij denken aan maandelijkse gebedsvieringen met aansluitend gezamenlijk koffiedrinken, seniorenvieringen, oecumenische vieringen zoals Hemelvaart en Tentdienst maar ook Brede Dak maaltijden, inspiratievieringen, activiteiten Groene Verbinding en meditatievieringen.’
Kortom zoveel mogelijk het behouden van het oude en zoeken naar nieuwe activiteiten. Wie vragen heeft, kan deze mailen naar info@willibrordkerkruurlo.nl of even bellen met de heer T. te Brake, tel. 06-45845422 of de heer H. Kasteel, tel. 06-53729058.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen - Neede