Plan voor 21 nieuwe woningen in Berkelland. Foto: PR
Plan voor 21 nieuwe woningen in Berkelland. Foto: PR

Woningbouw aan de Vogelenzangstraat een stap dichterbij

Wonen

EIBERGEN - Het college van gemeente Berkelland heeft dinsdag 14 juni het principeverzoek voor de ontwikkeling van 21 woningen aan de Vogelenzangstraat in Eibergen positief beoordeeld. De initiatiefnemers, ontwikkelaar Heriva vastgoed en wooncollectief CW Eibergen, zijn blij met deze uitspraak en gaan het plan verder uitwerken. 

Na bijna 1,5 jaar samenwerken zijn partijen gekomen tot overeenstemming over een ontwerp voor een ruime en groen opgezette wijk met in totaal 21 woningen. Het is een gezamenlijke ontwikkeling, waarbij de terreineigenaar acht betaalbare woningen realiseert langs de Vogelenzangstraat, zowel koop als huur. De CW-groep realiseert op het achterliggende gebied in eigen beheer de overige woningen. Door deze participatieve manier van ontwikkeling worden woningen enkel gebouwd voor Eibergenaren en wordt voorzien in alle soorten woonbehoeften. Uitgangspunt is een groene en duurzame wijk te ontwikkelen. 

Het plangebied (circa 7.300 vierkante meter) ligt aan de zuidrand van de kern Eibergen aan de Vogelenzangstraat en aan Warfslatweg. Aan de zuidzijde grenst het perceel aan akkerland, aan de oostzijde aan lintbebouwing en in de overige richtingen aan woonwijken uit de jaren ‘70.
Het plangebied zelf is nooit bebouwd geweest. Aangezien de huidige bestemming agrarisch is, zal er een bestemmingsplanwijziging moeten worden aangevraagd. Gemeente Berkelland zal haar medewerking verlenen aan de procedure die hiervoor gevolgd moet worden.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede