Gemeentehuis Berkelland. Foto: Rob Weeber

Gemeentehuis Berkelland. Foto: Rob Weeber

College Berkelland positief over transformatie Kerkemeijer naar woningbouw

Wonen

REKKEN - Recent hebben tien ondernemers uit Rekken, verenigd in Vastgoed Rekken BV, de horecagelegenheid Kerkemeijer aangekocht. Zij willen het monumentale voorcafé met winkeltje en de kleine feestzaal nieuw leven inblazen en het overige terrein transformeren voor woningbouw. Het college van B&W heeft positief gereageerd op het verzoek. 

De ontwikkeling is een kwaliteitsimpuls voor een leefbaar Rekken. Begin 2021 heeft het college al een principeakkoord gegeven aan de DorpsCooperatie Rekken (DCR) voor transformatie van Kerkemeijer. Destijds was de intentie om alle bebouwing te laten staan en inpandige woningen te creëren. In het kader van de Dorpendeal is een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordiging van DCR, gemeente, dorpsbewoners en inhoudelijke experts, bezig gegaan met de uitwerking hiervan. Ontwikkeling in eigen beheer bleek uiteindelijk niet haalbaar, waarop een groep van tien Rekkense ondernemers heeft besloten de locatie aan te kopen en de ontwikkeling ter hand te nemen. Omdat de invulling van het plan wezenlijk anders is dan het oorspronkelijke plan heeft het college opnieuw een principebesluit genomen. 

De grote feestzaal en achterliggende bowlingbaan worden gesloopt, waarna nieuwbouw plaatsvindt van twee twee-onder-een-kapwoningen en zes starterswoningen. Ook worden twee modulaire woningen geplaatst voor een duur van maximaal tien jaar. De ondernemers zetten ook in op een professionele voortzetting van de horecagelegenheid, om het toerisme en de leefbaarheid van Rekken te stimuleren. Tussen Kerkemeijer en de Kerk op ‘t Kip zal een gemeenschappelijke terrastuin worden gemaakt, zodat beide functies elkaar kunnen ondersteunen. 

Wethouder Arjen van Gijssel: “Ook in de kleine kemen van Berkelland wordt gebouwd en ik ben blij dat er nu ook in Rekken schot in de zaak zit. Dat inwoners een dorpscoöperatie opzetten en dit dan met hulp van Rekkense ondernemers realiseren, vind ik bewonderenswaardig. Wij volgen deze ontwikkeling dan ook met veel belangstelling.” 

Er kunnen nu voorbereidingen worden getroffen voor uitvoering van het plan. Gemaakte afspraken, rechten en plichten worden vastgelegd in een overeenkomst met de gemeente. Er volgt nog een bestemmingsplanprocedure, daarna kan er daadwerkelijk worden gebouwd.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede