Frits Jansink, Hanke Struik, Arjen van Gijssel en Henny Timmermans (vlnr) tekenen de prestatieafspraken. Foto: PR
Frits Jansink, Hanke Struik, Arjen van Gijssel en Henny Timmermans (vlnr) tekenen de prestatieafspraken. Foto: PR

Diverse ontwikkelingen op de woningbouwmarkt in Berkelland

Wonen

BERKELLAND - Wethouder Arjen van Gijssel is blij met een aantal ontwikkelingen op de woningmarkt in Eibergen. Op allerlei vlakken worden resultaten geboekt. Zo wordt her en der in Berkelland nieuw gebouwd. Met de woningbouwvereniging en huurdersverenigingen zijn op het gebied van de sociale woningbouw afspraken gemaakt voor de toekomst. En verder hoopt de gemeente weer een stimulerende rol te spelen wat betreft de verduurzaming van woningen.

Door Rob Stevens

In Eibergen komen drie woningen op de plek van de voormalige dierenartsenpraktijk aan de Hondevoort. Het gaat hier om een vrijstaande woning en een levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoning. De nieuwbouw komt op de plek van voormalige dierenartsenpraktijk die leeg staat en wordt gesloopt.

In Neede staat het college positief tegenover een principeverzoek voor de bouw van woonzorgeenheden in en bij de monumentale villa ‘La Tour’ in Neede. Hier gaat het om 26 eenheden met vier gemeenschappelijke woonkamers en een dagbestedingsruimte. Om dit mogelijk te maken wordt de bestaande villa verbouwd en komt aan de achterzijde een nieuwe aanbouw. Wethouder Arjen van Gijssel: “Met de bouw van woonzorgeenheden in deze fraaie monumentale villa uit 1890 en op deze bijzondere locatie vlak bij de kern van Neede, wordt voorzien in een behoefte van ouderen. Het college wil dat over de medische begeleiding goede afspraken worden gemaakt met de huisartsen.”

De gemeente heeft met de woningbouwvereniging en huurdersverenigingen principe afspraken gemaakt over de periode tot en met 2030. De komende jaren komen er minimaal 231 woningen bij en wordt er flink verduurzaamd. Op korte termijn is de bedoeling dat dertig tijdelijke woningen het woningtekort verlichten. De 57 sociale huurwoningen met een E, F of G energielabel worden voor 2025 verduurzaamd. Verder worden circa 315 woningen verduurzaamd naar label A. Samen met ProWonen neemt de gemeente de verantwoordelijkheid inzake de opdracht van het kabinet te zorgen voor huisvesting van statushouders.

De komende drie jaar subsidieert de gemeente energiebesparende maatregelen. Behalve isolatiemaatregelen vallen nu ook duurzame of energiezuinige warmte installaties en duurzame elektriciteitsopwekking en -opslag onder de subsidiemaatregel. Hiervoor is acht ton beschikbaar. De subsidieregeling ´Berkelland Bespaart´ is succesvol. Wethouder Gerjan Teselink weet te vertellen dat de afgelopen jaren maar liefst vierduizend subsidieaanvragen zijn gehonoreerd.

Project La Tour in Neede. Impressie: PR
Plan Hondevoort Eibergen. Illustratie: PR

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant