Gerben Kemink reikte namens VAN Berkel & Slinge de cheques uit aan Gerrit Stomps (r) van Weidevogelgroep Berkelland en Jaap de Boer (l) van HelemaalGroen. Foto: Hedwig Hofhuis

Gerben Kemink reikte namens VAN Berkel & Slinge de cheques uit aan Gerrit Stomps (r) van Weidevogelgroep Berkelland en Jaap de Boer (l) van HelemaalGroen. Foto: Hedwig Hofhuis

VAN Berkel & Slinge verrast Weidevogelgroep Berkelland en HelemaalGroen

Natuur

GEESTEREN - De Vereniging Agrarisch Natuurbeheer (VAN) Berkel & Slinge heeft de Weidevogelgroep Berkelland en Stichting HelemaalGroen uitgekozen als goed doel voor 2023 en beide een donatie gedaan van 1250 euro. Feestelijke uitreiking van de cheques door Gerben Kemink vond plaats op vrijdag 2 februari bij De Melktap in Geesteren.

Met grote dank aan heel veel welwillende agrariërs kreeg de VAN dit bedrag bij elkaar. Voor het plaatsen van een Zonnebloemlint op hun gronden kregen deze een vergoeding, om dit bedrag vervolgens beschikbaar te stellen aan het goede doel. Meerdere MKB bedrijven en ook gemeente Berkelland en VALA dragen hun steentje bij. In 2023 is maar liefst 17 kilometer Zonnebloemlint gerealiseerd in Berkelland. De komende jaren wil de VAN deze afstand graag uitbreiden. Om ook mee te doen als agrariër of sponsor aan dit mooie project kan men contact opnemen met Gerben Kemink of Bennie Harbers. Voor meer informatie hierover kan men kijken op  www.vanberkelenslinge.nl/zonnebloemlint/

Weidevogelgroep Berkelland is heel blij met het ontvangen geld. Er worden wildcamera’s voor aangeschaft om gevonden nesten beter te kunnen monitoren. Hierdoor kunnen de acties van de groep beter op elkaar worden afgestemd. Met als doel de stimulering van het weidevogelbestand en betere bescherming van de vogels. De cheque is opgetogen in ontvangst genomen door Gerrit Stomps.

Ook HelemaalGroen is in zijn nopjes met het geschonken bedrag. HelemaalGroen is een handige en stimulerende app, die gebruikt wordt door zwerfvuilrapers die zich inzetten voor een schone leefomgeving. Hun gelopen route wordt vastgelegd als een groene lijn en geplaatst op een gezamenlijke kaart van Nederland; zie www.helemaalgroen.nl.

Ging de App 4,5 jaar geleden van start met zeven deelnemers uit Geesteren, inmiddels telt de gemeente Berkelland 523 deelnemers, landelijk zijn dat er nu al 14.380. Het geschonken bedrag komt geweldig goed van pas voor de ‘rebuild’ (herbouw) van de app, die momenteel wordt uitgevoerd.
HelemaalGroen voelt deze gift bovendien als een tastbare waardering van de agrariërs, want deelnemers halen niet alleen zwerfvuil uit de berm, maar ook uit de aangrenzende weide en akker. Jaap de Boer nam de cheque verheugd in ontvangst en vraagt met een kwinkslag de agrariërs ook mee te helpen zwerfvuil actief tegen te gaan, want ook gevonden stukken landbouwplastic vallen in de categorie zwerfafval.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen - Neede