Het plangebied globale ingetekend. Foto: PR
Het plangebied globale ingetekend. Foto: PR

College akkoord met gewijzigd verzoek eerste fase woningbouw op bedrijfslocatie Florijn

Wonen

BORCULO - De grondeigenaar heeft een gewijzigd principeverzoek voor woningbouw op de locatie Florijn van de voormalige timmerfabriek in Geesteren aan het college van B&W voorgelegd. Het college is in principe akkoord met de eerste fase van de woningbouwontwikkeling op de locatie van de voormalige timmerfabriek. 

Het plan omvat 29 woningen en bestaat vooral uit sociale huurwoningen, starterswoningen en levensloopbestendige koopwoningen. Het woningbouwprogramma is een grote plus voor Geesteren. Wethouder Arjen van Gijssel: “Vanaf dag één hebben we aangegeven dat deze locatie de meest geschikte locatie is voor woningbouw, ook na het collegebesluit op het principeverzoek in januari 2022. Deze gewijzigde ontwikkeling is in nauwe samenwerking met Geesterens Belang tot stand gekomen. Het zorgt er voor dat Geesteren vooruit kan, want dit biedt ook tijd en ruimte aan andere Geesterse bouwinitiatieven.” 

De gemeente en de grondeigenaar gaan over fase 1 nu verder in gesprek, waaronder over de landschappelijke inpassing, zodat de bestemmingsplanprocedure kan worden opgestart. De grondeigenaar heeft tevens een verzoek ingediend voor de ontwikkeling van een zogenoemde fase 2. Deze fase komt voor ontwikkeling in beeld over circa tien jaar.  

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede